04_MAJOR_MOVE_Template

Samart Corp – SAMART

  • รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • สัดส่วนหลังเข้าซื้อ: 10.00% (+0.16%)
  • ผู้ซื้อ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

  • SAMART หลังจากราคาทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 45 บาท ก็ปรับตัวลงเรื่อยมากว่า 56% และประกอบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทอาจมีส่วนพัวพันกับ คดีใหญ่ 
  • ราคาหุ้นล่าสุดของ SAMART ณ สิ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 20.60 บาท ปรับตัวขึ้นประมาณ 3.5% จากราคาปิดเมื่อวันที่ BBLAM เข้าลงทุน (19.90 บาท)

ข้อดีของ Major Move ที่เรานำมาเสนอในวันนี้คือการดูการเปลี่ยนแปลงของราคาภายหลังจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้าซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าเราศึกษาต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ พร้อมกับ FINNOMENA เราน่าจะเห็นโอกาสที่ดีในการลงทุนได้เหมือนกันนะครับ เรียกได้ว่าถ้าเรามีข้อมูลมากกว่าย่อมมีโอกาสชนะในสมรภูมิการลงทุนแน่นอนครับ

แหล่งที่มาข้อมูล: www.sec.or.th

รายงานโดย Finnomena Admin

11 พฤศจิกายน 2558