TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน ส.ค. 2020: เน้นการ Lock Profit ในกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเร็ว

++ ปรับพอร์ตลงทุนวันที่ 11 ส.ค. 2020 ++

ความเห็น และ มุมมองการลงทุนระยะข้างหน้า

การปรับพอร์ตครั้งนี้เราเน้นเป็นการ Lock Profit ในกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเร็ว

  • ลดน้ำหนัก กลุ่ม Technology และ Health Technology หลังจากกลุ่มดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง – แต่ยังคงมุมมองบวกระยะยาว และ มีโอกาสกลับเพิ่มน้ำหนักหากมีการปรับฐานลงมา
  • ลดสัดส่วน ทองคำเหลือเพียง 5% หลังจากราคาปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับตั้งแต่ ก.ค.

ภาพรวมยังคงให้น้ำหนักลงทุนในตลาดหุ้น

  • ให้น้ำหนักลงทุนหลักในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เราเพิ่มน้ำหนักไปยังกองทุนดัชนี S&P500 และ มีโอกาสเห็น Sector Rotation ได้บ้าง โดยเพิ่มกลุ่มธนาคารพาณิชย์จากปัจจัยหนุน Bond Yield ที่ต่ำเกินไปมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้บ้าง 2. ราคายัง Laggard กลุ่มอื่น ๆ 3. เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ในขณะที่มีความคืบหน้าวัคซีนต่อเนื่อง
  • สำหรับหุ้นจีนแม้จะมีความเสี่ยงประเด็นจีน-สหรัฐฯ แต่เราเลือกที่จะมีสัดส่วนลงทุนในจีนโดยเลือกลงทุนในตลาดหุ้น A Share จากสภาพคล่องที่ยังสูง

คงน้ำหนัก Core Portfolio เป็นกองทุนผสมเป็นหลักที่สัดส่วน 40%

สัดส่วนการปรับพอร์ตกองทุน (ณ วันที่ 11 ส.ค. 2020)

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน ส.ค. 2020:

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA

สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ