TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน ต.ค. 2020: เพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มที่เป็น Long-to-Medium Term

++ ปรับพอร์ตลงทุนวันที่ 1 ต.ค. 2020 ++

ความเห็น และ มุมมองการลงทุนระยะข้างหน้า

การปรับพอร์ตครั้งนี้เราเน้นเป็นการ Lock Profit ในกองทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเร็ว

  • หลังจากปรับพอร์ตกองทุนใน 11 ส.ค. กองทุนที่เป็นกลุ่มฉุดผลดำเนินงานมากที่สุดคือ TUSFIN-A หลังจากกลุ่มดังกล่าวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวกรณีพัวพันการทำธุรกรรมผิดกฏหมาย ประกอบกับ การที่ Fed ยังคงดอกเบี้ยต่ำไว้ในระยะยาวอาจทำให้กลุ่มธนาคารจะ Perform ได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ
  • อย่างไรก็ดี ภาพรวมของพอร์ตกองทุนในช่วงเดือน ก.ย. ปรับลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับภาพตลาดหุ้นโดยรวมที่ผันผวนสูงมาก

การปรับพอร์ตกองทุน

  • การปรับพอร์ตในครั้งนี้เราได้ทำการลด TUSFIN-A , TISCOCHA ไปถือหุ้นในกลุ่มที่เป็น Long-to-Medium Term ที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในระยะข้างหน้า อาทิ กลุ่ม Healthcare, Technology  และ กลุ่ม Tech หลังการปรับฐานในเดือน ก.ย. ไปแล้ว
  • ภาพรวมคงน้ำหนัก Core Portfolio เป็นกองทุนผสม และ มีการกระจายลงทุนไป REITs และ ทองคำ
  • มุมมองการลงทุน
    • ยังคง Overweight ตลาดหุ้น มากกว่า ตราสารหนี้
    • การเลือกตั้งสหรัฐฯ จะทำให้ตลาดผันผวนระยะสั้น แต่มุมมองระยะกลางยาว ตลาดหุ้นยังอยู่ใน Recovery Phase

TISCO Omakase Extra Fund ปรับพอร์ตเดือน ต.ค. 2020

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund สามารถดูพอร์ตการลงทุนได้ตามช่องทางนี้
ผ่านมือถือ/Tablet >> แอปฯ FINNOMENA
ผ่านคอมพิวเตอร์ >>  เว็บไซต์ FINNOMENA

สำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนใน TISCO Omakase Extra Fund คลิกที่นี่เพื่อสร้างแผนการลงทุน

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ