บ้าน บำนาญ กู้จำนองบ้าน

อันที่จริงแล้ว ยังมี ความมั่งคั่ง (Wealth) อย่างหนึ่งที่คนเราสะสมไว้ตั้งแต่วัยทำงาน คือบ้านที่ผ่อนส่งกันนานถึง 20-30 ปี แต่สิ่งนี้อาจทำให้เงินเก็บทั้งชีวิตร่อยหรอลงกับการเป็นเจ้าของ แล้วจะทำอย่างไร เมื่อถึงคราวจำเป็นในยามเกษียณ จะสามารถเอาบ้านมาแปลงเป็นเงินเพื่อใช้จ่ายเหมือนทรัพย์สินอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องหวังพึ่งใครและยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นได้ไปตลอดชีวิต

คำตอบเหล่านี้อยู่ที่ ReverseMortgage (การกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับ) หรือชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองว่า “บ้าน…แลกบำนาญ” เพราะสิ่งที่พิเศษยิ่งไปกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นนั้นก็คือการที่จะได้เงินรายงวดมาเพื่อใช้จ่ายไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเสียชีวิต (ไม่ตาย…ไม่เลิกจ่าย) ในขณะที่ยังมีบ้านให้อาศัยอยู่ ทำให้สามารถแก้ปัญหาการวางแผนการใช้เงินในยามเกษียณที่คาดคะเนไม่ได้ว่าจะต้องการเงินรายงวดเพื่อใช้จ่ายไปจนถึงอายุเท่าไร

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าการกู้จำนองหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า “MortgageLoan” ซึ่งก็คือการที่เราเอาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ไปค้ำประกันเพื่อให้ได้เงินกู้มาก้อนหนึ่ง จากนั้นเมื่อกู้ยืมเงินก้อนมาแล้ว เราก็จะต้องผ่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ตามแต่จะตกลงกันไป และเมื่อผ่อนจ่ายจนครบหมดแล้วจึงจะสามารถไถ่ถอนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นคืนมาได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก็จะมีสิทธิ์ถูกยึดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่เราเอาไปค้ำประกันไว้ได้

โดยหลักๆแล้วการกู้จำนองจึงเป็นการกู้ยืมเงินก้อนมาโดยเอาบ้านหรือที่ดินไปค้ำประกันและถ้าใช้หนี้คืนไม่ได้ก็จะโดนยึดบ้านหรือที่ดินไปเป็นอันเจ๊ากัน

แล้ว Reverse Mortgage คืออะไร?

Reverse Mortgage คือการกู้จำนองบ้านแบบย้อนกลับ ที่เรียกว่า “ย้อนกลับ” ก็เพราะว่ามันทำงานในทิศทางตรงกันข้ามกับการกู้จำนอง (Mortgage) ทั่วไป เพราะปกติผู้กู้จะต้องจ่ายชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ ให้กับสถาบันการเงินที่ให้กู้ ในขณะที่ Reverse Mortgage นั้น สถาบันการเงินจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้กู้เป็นงวด ๆ รวมทั้งอาจจะกันวงเงินจำนวนหนึ่งไว้ สำหรับการเบิกใช้ในยามฉุกเฉินเพิ่มเติม โดยผู้กู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนจนกว่าจะเสียชีวิต แต่สิ่งที่สถาบันการเงินที่ให้กู้จะได้รับไปก็คือบ้านหรือที่ดินของผู้กู้ที่เสียชีวิตแล้ว

ส่วนทางหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วเราจะถือว่า ReverseMortgage คือแบบประกันบำนาญประเภทหนึ่งที่พ่วงกับอสังหาริมทรัพย์ หรือจะเรียกในภาษาของธุรกิจประกันภัยว่า “การกู้จำนองล่วงหน้าเพื่อแลกประกันบำนาญ” หรือจะเรียกสั้น ๆ ว่า “บ้าน…แลกบำนาญ” ก็ไม่ผิด

ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกานั้น การทำ Reverse Mortgage สามารถทำได้ โดยเจ้าของบ้านนั้นต้องอยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นเป็นหลัก ซึ่งคนที่จะทำ Reserve Mortgage นั้นไม่จำเป็นต้องแสดงรายได้หรือไม่ต้องตรวจสุขภาพประกอบการยื่นเรื่อง

ขณะที่ล่าสุด ท่านสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ได้ลงนามร่วมกับองค์กรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KHFC) เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในการทำ Reverse Mortgage เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินบำนาญ ไม่มีเงินออม แต่มีบ้านเป็นของตนเอง สามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้เงินจาก บตท.นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ใครที่คิดว่าตัวเองจะอายุยืน…ทนรอกันอีกหน่อยครับ…เราคงได้เอาบ้านมาแปลงเป็นเงินรายเดือนให้ใช้จ่ายจนกว่าจะพอ…เรียกว่า “จ่ายจนจุก” ไปข้างหนึ่งตลอดอายุขัยกันเลยทีเดียว…

ที่มาบทความ : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473837865