แจ้งเตือน

แผนTOP5

พอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังสูง สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในตลาดทุน สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูง เป็นการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก

เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

ลองสร้างแผนTOP5

แผน TOP 5 คืออะไร

  • เป็นการจัดพอร์ตแบบ Global Equity Allocation ที่จะลงทุนในกองทุนรวมไปเกิน 5 กองทุน
  • เน้นการลงทุนเชิงรุก มีความถี่ในการปรับพอร์ตสูง และมีนโยบายการตัดขาดทุนที่เข้มข้น เป็นระบบ
  • ตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 10-15% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

แผน TOP 5 เหมาะกับใคร

  • เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนสูง
  • ผู้ที่มีเงินเย็น พร้อมลงทุนระยะยาว 1-3 ปี
  • มีเงินลงทุน 3,000,000 บาทขึ้นไป
  • สามารถยอมรับการปรับพอร์ตที่ฉับไวและการปรับพอร์ตแบบตัดขาดทุน (Cut loss)
  • รับความเสี่ยงได้สูงมาก

ผลตอบแทน

แผนTOP5


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

-15.50%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

-20.02%

ผลตอบแทน 1 ปี

-23.06%

สร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงพร้อมปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบ

โมเดลการลงทุนเชิงรุก เน้นลงทุนกองทุนรวมหุ้น คาดหวังตอบแทนในระดับสูงผ่านกองทุนรวมในแต่ละช่วงเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 กองทุน ที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด

สัดส่วนการลงทุนพอร์ตTOP5

ตัวอย่างแผนTOP5ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

อยากรู้ว่าเราลงทุนในกองอะไรบ้าง?

ลองสร้างแผนTOP5 ใน FINNOMENA PORT

ลองสร้างแผนTOP5

คำถามที่พบบ่อย

Top5 เป็นพอร์ตที่ต้องการการดูแลเข้มข้น และอาจมีการปรับพอร์ตถี่กว่าโมเดลอื่น
เราใช้ทีมคณะกรรมการลงทุนของ FINNOMENA เพื่อวิเคราะห์ตลาดทุนและสินทรัพย์ต่าง ๆ และสรุปออกมาเป็นคำแนะนำ
มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้น และลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก หรือตราสารหนี้แทนเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะตลาดผันผวนในบางช่วงเวลา
โดยทั่วไปพอร์ตการลงทุนแต่ละพอร์ตจะถูกออกแบบมาเพื่อสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลาอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ถึงแม้จะเป็นพอร์ตการลงทุนเดียวกัน เช่น Top5 แต่นักลงทุนแต่ละคนอาจจะเข้าลงทุนแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ทางฟินโนมีนาจึงได้พัฒนาระบบการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตที่จะผสมผสานข้อมูลการจับจังหวะตลาด (Market Timing) เพื่อให้นักลงทุนที่ลงทุนในพอร์ตเดียวกัน เช่น พอร์ต Top5 อาจได้รับคำแนะนำที่แตกต่างกันหากลงทุนคนละช่วงเวลา เพื่อให้นักลงทุนเกิดความสบายใจได้ว่าพอร์ตการลงทุนดังกล่าวถูกคำนึงถึงสภาวะตลาดในช่วงต่าง ๆ ไว้ด้วยแล้วเป็นอย่างดี
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
สามารถปรับพอร์ตผ่านทางเว็บไซต์ www.finnomena.com หรือหากนักลงทุนที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติม และบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน