กองทุนปันผลและไม่ปันผล แบบไหนเหมาะกับเรา
เปรียบเทียบกองทุนปันผลและไม่ปันผล แบบไหนเหมาะกับเรา
น่าจะเป็นคำถามของใครหลายคนที่ลังเลว่าจะเลือกกองทุนปันผลหรือกองทุนไม่ปันผล บางคนก็ไม่แน่ใจว่าแบบไหนดีกว่ากัน วันนี้เราสรุปมาให้แล้ว

กองทุนปันผล

คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนของกองทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะจ่ายเป็นเงินสดออกมาให้เราระหว่างทางที่ลงทุน เงินปันผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและนโยบายของกองทุนนั้น

ข้อดีของกองทุนปันผล

  • เป็นแหล่งสร้าง Passive Income ทำให้เรามีกระแสเงินสดเป็นประจำ เพื่อนำมาใช้จ่ายระหว่างทาง
  • ทำหน้าที่ในการ Take Profits ให้กับเราโดยอัตโนมัติ ทำให้เราได้ผลตอบแทนจากกองทุน ช่วยแก้ปัญหาเวลาที่กองทุนมีกำไรแล้วเราไม่ได้ขายออก

ข้อด้อยของกองทุนปันผล

  • เงินปันผลที่ได้มาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
  • มูลค่าหน่วยลงทุน หรือ NAV ของกองทุนไม่ค่อยไปไหน เพราะ NAV ก็ลดลงตามเมื่อกองทุนจ่ายเงินปันผลออกมา ดังนั้น ส่วนต่างกำไร (Capital gain) ของกองทุนปันผลจะไม่เยอะ

กองทุนไม่ปันผล

คือ กองทุนแบบสะสมมูลค่า ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อกองทุนไม่ได้ปันผลก็จะนำกำไรที่ได้จากการดำเนินงานนำไปลงทุนต่อ จึงทำให้มูลค่าของกองทุนเพิ่มขึ้น ทำให้เห็นเรื่องของพลังดอกเบี้ยทบต้นชัดเจน

ข้อดีของกองทุนไม่ปันผล

  • เมื่อเราขายกองทุน ถ้าได้ส่วนต่างกำรไร (Capital gain) ไม่ต้องนำไปเสียภาษี ทำให้เราให้รับกำไรเต็ม ๆ
  • กองทุนจะนำกำไรจากผลการดำเนินงานไปลงทุนต่อ (Re-invest) ทำให้เกิดการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้น และในระยะะยาวเราจะได้ผลตอบแทนก้อนใหญ่กว่ามาก

ข้อด้อยของกองทุนไม่ปันผล

  • มูลค่าหน่วยลงทุน หรือ NAV ของกองทุนผันผวนตามราคาของสินทรัพย์ที่ลงทุน ทำให้ในระยะเวลาสั้น ๆ กองทุนที่เราถืออยู่อาจจะขาดทุนจึงไม่สามารถขายทำกำไรออกมาได้
  • ไม่มีกระแสเงินสดระหว่างทาง หากต้องการเงินออกจากกองทุนต้องขายหนวยลงทุนเอง

สรุป

  • อยากมีกระแสเงินสดใช้จ่ายระหว่างลงทุน เลือก “กองทุนปันผล”
  • คนที่สนใจลงทุนระยะยาว เป็น 10 ปี หรือมากกว่านั้น เพื่อรอรับเงินก้อนโตในอนาคต เลือก “กองทุนไม่ปันผล”
สำหรับคนที่ชอบกองทุนปันผล รู้หรือไม่? มีกองทุนอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกองทุนปันผล มีกระแสเงินสดระหว่างลงทุนเหมือนกัน แต่ “ไม่ต้องเสียภาษี” ซึ่งก็คือ กองทุนแบบขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือ Auto Redemption นั่นเอง
TopLiner
คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ