แจ้งเตือน

วิธีตรวจสอบสถานะการทำรายการของลูกค้า

เมื่อลูกค้ามีการทำรายการคำสั่งเข้ามา FA สามารถตรวจสอบสถานะของลูกค้าได้ดังนี้

 1. Email : ทางบริษัทจะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ FA ทราบเมื่อลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านมีการทำรายการคำสั่งซื้อ-ขายเข้ามา

 2. Fundsmart : โดย FA สามารถตรวจสอบสถานะรายการลูกค้าได้โดยเข้า https://fundsmart.finnomena.com/ ค้นหาชื่อลูกค้า และกด “PORTFOLIO“

และสามารถดูจากหัวข้อ “รายการการลงทุน” ซึ่งในรายการการลงทุนของลูกค้าจะสามารถแยกรายการออกเป็น 2 ประเภทคือรายการปัจจุบัน และรายการย้อนหลังของลูกค้า

สำหรับสถานะคำสั่ง (Order status) จะมีดังนี้
1. Approved : การบันทึกรายการผ่านช่องทาง Phone/Internet/App
2. Cancelled : รายการถูกยกเลิกแล้ว
3. Cut-off : รายการอยู่ในรอบ Cut off time แล้ว
4. DD Exported : ออกไฟล์ตัดเงินแล้ว (Direct Debit)
5. SUB Paid : รายการตัดเงินผ่านแล้ว
6. DD Failed : รายการตัดเงินไม่ผ่าน
7. Processing : รายการส่งไปที่บลจ.แล้ว
8. Confirmed : รายการขายได้รับการยืนยันแล้ว
9. SWO Completed : รายการสับเปลี่ยนออกได้รับการยืนยันแล้ว
10. TRO Completed : รายการโอนออกได้รับการยืนยันแล้ว
11. RED Settled : จ่ายเงินค่าขายให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
12. Complete : รายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13. AMC Cancelled : รายการถูกยกเลิกโดยบลจ.
14. Cancelled by FC : รายการถูกยกเลิกโดย Fund Connext

หมายเหตุ :

 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกรายการ หากสถานะขึ้น Approve ลูกค้ายังสามารถยกเลิกรายการได้

 • กรณีที่ลูกค้าทำรายการซื้อกองทุน หลังจากได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลการทำรายการ จะถูกย้ายจากหน้ารายการปัจจุบัน ไปอยู่ที่รายการย้อนหลัง และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลูกค้าได้รับ จะแสดงในหัวข้อ “มูลค่าพอร์ตการลงทุน”

 • สำหรับกองทุนต่างประเทศหลังจากทำรายการแล้ว กองทุนจะแสดงในพอร์ตใน ภายใน 2-3 วันทำการ
  ส่วนกองทุนที่ลงทุนในไทยหลังจากทำรายการแล้ว กองทุนจะแสดงในพอร์ตวันทำการถัดไป

  โดยราคา NAV ที่ได้จะเป็นวันที่รายการมีผลหรือวันที่หักเงินจากบัญชีนักลงทุนค่ะ

  สามารถดูรายละเอียดการซื้อขายกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://support.finnomena.com/hc/th/articles/900007417823