แจ้งเตือน

ขั้นตอนและเงื่อนไขการโอนย้ายหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการโอนย้ายหน่วยลงทุน

1.ขั้นต่ำในการโอนย้ายหน่วยลงทุน กองทุนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท

2.กองทุนประหยัดภาษี (TAX SAVING FUND) SSF/RMF/LTF จะไม่สามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนมายัง FINNOMENA ได้

ขั้นตอนการโอนย้ายหน่วยลงทุน

 1. ระบุรายละเอียดการโอนย้ายหน่วยลงทุนดังนี้
  – ชื่อกองทุนที่ต้องการโอนย้าย
  – ประเภทบัญชีเป็นประเภทใด [ เปิดเผยชื่อ (Segregate Account) / ไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ]
  – ซื้อผ่านบลจ.ใด
  โดยสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้ทาง LINE : FINNOMENA-FA

 2. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบกองทุนที่สามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนได้และแจ้งกลับทาง FA ให้ทราบ

 3. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารโอนย้ายหน่วยลงทุนต่างๆ ไปยังอีเมลของ FA

 4. หากดำเนินการกรอกเอกสารโอนย้ายหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วดำเนินการส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังนี้
  ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : คุณมุก/คุณชมพู่ Partnership Distribution Team
  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
  โครงการ BLOCK 28 อาคาร A ชั้นที่ 2 เลขที่ 923 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
  โทร 063-8435486