แจ้งเตือน

ขั้นตอนและเงื่อนไขการโอนย้ายหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการโอนย้ายหน่วยลงทุน

รายการต่อไปนี้ ไม่สามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนมายัง FINNOMENA ได้

 1. กองทุนประหยัดภาษี (TAX SAVING FUND) SSF RMF และ LTF
 2. กองทุนประเภท Money Market ทุกกองทุน
 3. กองทุนภายใต้บลจ. KKPAM  BBLAM  TALISAM  TISCOASSET  BCAP  XSpring  PAMC และ KWIAM

ขั้นตอนการโอนย้ายหน่วยลงทุน

 1. ระบุรายละเอียดการโอนย้ายหน่วยลงทุนดังนี้
  – ชื่อกองทุนที่ต้องการโอนย้าย
  – ประเภทบัญชีเป็นประเภทใด [ เปิดเผยชื่อ (Segregate Account) / ไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ]

 2. ติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE Official Account: @finnomenaport หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-026-5100 ให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น.

 3. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบกองทุนที่สามารถโอนย้ายหน่วยลงทุนได้ และเงื่อนไขต่าง ๆ

 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารโอนย้ายหน่วยลงทุนต่างๆ กลับไปให้ท่าน

 5. หากดำเนินการกรอกเอกสารโอนย้ายหน่วยลงทุน และลงนามเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังนี้

  ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : Registrar (Investment Platform Team) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โครงการ BLOCK 28 อาคาร A ชั้นที่ 2 เลขที่ 923 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330 โทร 063-8435486