แจ้งเตือน

Finnomena กำลังพัฒนาเว็บไซต์ และเมนูบาร์ (Menu Bar) เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องการทดสอบว่า เมนูบาร์ที่เราสร้างขึ้นมาสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมหรือไม่

วิธีการทดสอบ

1) เราจะแสดงรายชื่อเมนู และมีโจทย์ให้คุณตามหาข้อมูลจากในลิสต์รายชื่อทั้งหมด

2) ให้คุณคลิกเลือกเมนูที่ตรงกับความคิดของคุณมากที่สุด เมื่อได้คำตอบแล้วให้กด "I'd Go Here."

3) หากคุณคิดว่าเลือกผิด หรืออยากดูตัวเลือกอื่น ๆ ให้กด "หน้าหลัก" เพื่อกลับไปดูเมนูทั้งหมด