• พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิค
  • วัฏจักรการขึ้นของหุ้น
  • การหาแนวรับและแนวต้านในเชิงเทคนิค
  • การอ่านกราฟแท่งเทียน