ดูข้อมูลหุ้นรายตัวเพื่อทำการบ้านได้ที่
https://www.finnomena.com/stock/setindex