แจ้งเตือน

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ต้องได้รับการปรับปรุงพอร์ต

ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่จะได้รับคำแนะนำปรับพอร์ตได้จาก 

  1. ทางอีเมล : FA จะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อบริษัทมีการปรับพอร์ต โดยอีเมลจะแนบไฟล์ Excel ที่มีรายชื่อลูกค้าที่ต้องได้รับการปรับพอร์ต พร้อมทั้งรายละเอียดมูลค่าของกองทุนที่ต้องมีการปรับพอร์ต ทั้งรายการซื้อและรายการขาย

ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่ตัวแทนฯ จะได้รับ

 2. ทาง FINNOMENA for Advisor : FA ตรวจสอบรายการปรับพอร์ตของลูกค้าได้จาก https://advisors.finnomena.com/ เมื่อ FA ลงชื่อเข้าใช้แล้ว จะมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับคำแนะนำปรับพอร์ตแสดงอยู่

FA สามารถดูรายละเอียดการปรับพอร์ตของลูกค้าแต่ละรายได้โดยค้นหาด้วยชื่อ – นามสกุลของลูกค้า หลังจากนั้นกด “INVEST” และดูที่รายการ PRA จะมีคำว่า “ปรับปรุงพอร์ต”

ในส่วนของหัวข้อ PRA จะแสดงสัดส่วนพอร์ตที่ลูกค้าต้องทำการปรับพอร์ต และแจ้งเหตุผลในการปรับพอร์ต ตัวแทนสามารถศึกษารายละเอียดเหตุผลการปรับพอร์ต เพื่ออธิบายลูกค้าและให้ลูกค้าปรับพอร์ตได้อย่างถูกต้อง