10 ความผิดพลาดในการบริหารพอร์ตกองทุน : ตอนที่ 1 ชอบแทงตรงข้ามอเมริกา

ขายกองทุนอเมริกา เพราะแพง
ขายกองทุนยุโรป เพราะจะเกิด Recession
หลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนหุ้นอเมริกา
หลีกเลี่ยงการลงทุนในกองทุนหุ้นยุโรป

คำพูดนี้ ผมได้ยินนักวิเคราะห์แนะนำกันมาก ๆ ลูกค้าก็พยายามหลีกเลี่ยง

ตอนปี 2022-2023 พึ่งมาเชียร์กันตอนปี 2024 แต่ความจริงคือ

1) US Stock มีสัดส่วนเกือบ 60% ของดัชนีหุ้นโลก

คุณไม่สามารถขายมันทั้งหมดได้ คุณอาจจะลดสัดส่วนมันได้

ถ้าคุณต้องการสร้างพอร์ตในชนะดัชนีโลก

คุณจะต้องมี หุ้น USA 30-40% เป็นพื้นฐาน

และมีการปรับเพิ่มได้ +-20-30% ได้ในแต่ละช่วง

10 ความผิดพลาดในการบริหารพอร์ตกองทุน ข้อที่ 1: ชอบแทงตรงข้ามอเมริกา

2) เข้าใจผิดว่าลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ผลตอบแทนไม่ดี

ปกติถ้ามีคนถามว่า หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว vs หุ้นประเทศกำลังพัฒนา ลงทุนหุ้นแล้วที่ไหนได้ผลตอบแทนดีกว่า

ส่วนใหญ่จะตอบว่า หุ้นประเทศกำลังพัฒนา เพราะ GDP เติบโต สูงกว่า

แต่จริง ๆ อาจจะไม่ใช่แบบนั้น เพราะประเทศกำลังพัฒนา แม้ GDP เติบโตสูง

แต่ก็มีหลายปัจจัยที่มีความเสี่ยงอยู่มาก

จากรูป

10 ความผิดพลาดในการบริหารพอร์ตกองทุน ข้อที่ 1: ชอบแทงตรงข้ามอเมริกา

เป็นผลตอบแทนย้อนหลัง 2013-2024 (Mar)

VEA ETF ( Developed-Ex USA)

สร้างผลตอบแทนได้ 6.33% ต่อปี มากกว่า VWO ETF (Emerging Market) ที่ได้เพียง 2.3% ต่อปี

ถ้าดูประเทศยุโรป เช่น Denmark, Netherlands, Switzerland และ France

ก็สร้างผลตอบแทนได้ดีทีเดียวเลยอยู่ระดับประมาณ 8%

เพราะประเทศพัฒนาแล้ว มีองค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ มากกว่า ประเทศที่กำลังพัฒนา

แม้ว่าพวกนี้จะเป็นข้อมูลในอดีต แต่เราก็พอนำมาใช้ได้

ดังนั้นเวลาเราจัดพอร์ต ให้ไปดูพอร์ตในดัชนีโลกดูว่ามีสัดส่วนอเมริกา, ญี่ปุ่น, ยุโรป และ เอเซียเท่าไร แล้วดูว่าพิ้นฐานของสัดส่วนเท่าไร

เช่นตาม ดัชนีหุ้นโลก

USA 60%

Japan 6%

EMEA 17% โดยเป็นประเทศในยุโรป

หรือถ้าคุณไปดูในกองทุนแบบ Global Fund

คุณก็จะเห็นสัดส่วนของ USA เยอะเช่นด้วยกัน

ดังนั้น เราไม่ขายหมดตามคำแนะนำ อาจจะเพิ่มหรือลดตามแต่ละช่วงเวลา

แต่ไม่ใช่ขายทิ้งทั้งหมด แบบที่นักวิเคราะห์แนะนำ

ตราบใดที่ระเบียบโลก Innovative ต่าง ๆ ยังมาจาก

ฝั่งประเทศพัฒนาแล้ว เราก็ไม่ควรแทงตรงข้ามให้มากนะ

Global Aggressive Hybrid Portfolio พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานกองทุนแบบ Active และ Passive กระจายลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั่วโลก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://port.finnomena.com/plan-select/plans/guruport-hyb

WealthGuru


คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FinnomenaPort”