4 ความท้าทายของแผนการเงินสำหรับนักบิน

อาชีพนักบินเป็นหนึ่งในอาชีพที่รายได้สูง หลายครั้งที่แม้มีรายได้สูง แต่หลายคนก็มีปัญหาทางการเงิน ความท้าทายของนักบินที่ควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินได้

4 ความท้าทายของแผนการเงินสำหรับนักบิน

1. มีอายุเกษียณที่ชัดเจน

สิ่งที่สำคัญกับพวกเขาคือ การมีแผนการเกษียณ เพราะส่วนมากนักบินจะมีอายุเกษียณ 60-65 ปี

2. อาชีพขึ้นกับสุขภาพ

การทำงานของพวกเขาจะเป็นไปตาม “ตารางการบิน” ซึ่งอาจจะส่งผลถึงสุขภาพ การทำงานของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับสุขภาพด้วย ถ้าพวกเขาไม่สามารถผ่านการทดสอบสุขภาพ ก็จะมีปัญหาต่ออาชีพได้

3. จัดพอร์ตการลงทุนไม่เหมาะสม

เมื่อการทำงานเป็นไปตาม “ตารางการบิน” ทำให้ไม่มีเวลา โอกาสจะมาศึกษาการวางแผนการเงิน หรือ การลงทุนแบบเชิงลึกทำได้ยาก นักบินส่วนมากจึงวางแผนการลงทุนอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการจัดพอร์ตการลงทุนไม่เหมาะสมกับเป้าหมาย

4. อยู่ในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงสูง

อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงสูง สายการบินมีการแข่งขันสูง สายการบินอาจมีโอกาสล้มละลายสูง ถ้าเกิดเหตุการณ์ล้มละลาย และนักบินไม่ได้เตรียมแผนการเงินให้ดี ด้วยรายได้ที่สูงอาจจะทำให้ใช้เวลาหางานที่เหมาะสมกับระดับของตัวเอง

กระบวนการวางแผนทางการเงินสำหรับนักบิน

เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าและกำหนดแผนระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจทางการเงิน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางการเงินและวัตถุประสงค์กับสิ่งจำเป็นอื่นๆ และจัดการปัญหาต่างๆ เช่นการจัดการหนี้ การวางแผนภาษี การวางแผนการศึกษาของบุตร วางแผนเกษียณ และกลยุทธ์การลงทุน

4 ความท้าทายของแผนการเงินสำหรับนักบิน

สิ่งที่นักบินควรจะเริ่มสำรวจแผนการเงินตัวเองมีดังนี้

  • จัดทำการงบดุลส่วนตัว – สินทรัพย์และหนี้สิน
  • ตรวจสอบเงินสำรองฉุกเฉินว่ามีเพียงพอหรือไม่
  • ตรวจสอบแผนเกษียณ จัดทำแผน Gap analysis ของเกษียณ
  • ตรวจสอบแผนจัดการค่ารักษาพยาบาล โดยจะต้องคิดไปถึงหลังเกษียณด้วยมีเพียงพอหรือไม่
  • ตรวจสอบพอร์ตลงทุนในปัจจุบัน ว่าเหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินหรือไม่
  • ถ้ามีครอบครัวและมีบุตร ตรวจสอบแผนการศึกษาบุตร และปกป้อง key man ว่าเหมาะสมหรือไม่

ไม่สำคัญว่าจะทำอาชีพอะไร ไม่สำคัญว่ามีรายได้มากแค่ไหน สำคัญว่าวันนี้เริ่มต้นวางแผนการเงินหรือยัง


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/ หรือแบนเนอร์ข้างล่างเลย

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ