4 ข้อบกพร่องพฤติกรรมการเงินที่ทำให้คุณจนตลอดไป

คุณเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่
การจับจ่ายใช้สอยที่มากเกินความจำเป็นในปัจจุบัน
ชอบลงทุนอะไรง่ายๆ ไม่ใส่ใจค้นคว้าหาข้อมูล
ไม่กล้าลงทุน กลัวจะขาดทุน รับไม่ได้ถ้าขาดทุน

ไม่เคยคิดเรื่องเตรียมเงินเพื่อเกษียณอายุ
ไม่กล้าซื้อสินค้าการเงิน หรือลงทุน เพราะกลัวตัดสินใจพลาด
ไม่ทำประกัน เพราะมั่นใจว่า ตัวเองไม่เจ็บป่วย และ เกิดอุบัติเหตุ
รู้ว่า ออมและการลงทุนดี แต่ก็ไม่เคยทำ

พฤติกรรมของคุณเกิดจากความคิดของคุณ
ความคิดของคุณที่อคติ ส่งผลทำให้พฤติกรรมผิดพลาด
พฤติกรรมการเงินที่ผิดพลาด ทำให้วิธีใช้เงินผิดพลาด
วิธีใช้เงินผิดพลาด นำมาสู่ความจน

4 ข้อบกพร่องพฤติกรรมการเงินที่ทำให้คุณจนตลอดไป มีอะไรบ้าง?

1) ข้อบกพร่องทางสายตา

อาการสายตาสั้น เราเรียกว่า Present Bias เกิดจากการที่คนให้น้ำหนักกับปัจจุบันมากกว่าอนาคต เช่น การจับจ่ายใช้สอยที่มากเกินความจําเป็นในปัจจุบัน ทำให้ไม่มีเงินสะสมเก็บไว้ใช้ช่วงเกษียณ

ซึ่งอคตินี้ อาจนําไปสู่ช่องทางการหาผลประโยชน์ของตัวกลาง เช่น นําเสนอ โปรโมชั่นผ่อนสินค้าผ่านบัตรเครดิต เพื่อกระตุ้นการบริโภคในปัจจุบัน ของลูกค้าให้มากขึ้น

อาการสายตาสั้น ทำให้ไม่เคยคิดไปข้างหน้า ขอสบายวันนี้ก่อน ทำให้ไม่เคยคิดเรื่องเป้าหมายการเกษียณในอนาคต เพราะเห็นว่ายาวนานเกินไป

2) ข้อบกพร่องทางการกระทำ

เรียกว่า Procrastination bias
การผัดผ่อน/ ละเลย ไม่ใส่ใจค้นคว้าหาข้อมูล เช่น ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยไม่ศึกษาถึงประเภทและความหลากหลายของหลักทรัพย์และบริการให้ละเอียด ซึ่งอาจจะทำให้ผิดพลาดได้

และ Inertia bias ความเฉื่อยในการกระทำ การไม่อยากออกแรง ขี้เกียจแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์

รู้ว่า ออมเพิ่มขึ้น แต่ขี้เกียทำ
รู้ว่า ย้ายจากการฝาก Bank มาลงทุนเพิ่มในกองทุนดี แต่ก็ ขี้เกียจ
รู้แต่ No Action

3) ข้อบกพร่องทางความกลัว

เราเรียกว่า Regrets Bias เป็นอคติของคนที่เกิดจาก การรู้สึกกลัว ความไม่กล้าต่อการตัดสินใจ ไม่กล้าลงทุน เพราะกลัวขาดทุน ไม่กล้าขายหุ้นที่แพงแล้ว เพราะกลัวขายแล้วหุ้นขึ้น ไม่กล้าซื้อหุ้นถูก เพราะกลัวซื้อแล้วหุ้นลงต่อ

ลงทุนไปแล้วขาดทุน ทำให้เกิดความกลัวในการลงทุน ซึ่งแท้จริงแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่า ไม่เข้าใจการลงทุนอย่างแท้จริง เมื่อไม่เข้าใจพอ ก็ขาดทุน ทำให้เกิดทัศคติไม่ดีต่อการลงทุน

4) ข้อบกพร่องทางความมั่นใจ

เราเรียกว่า Over Confidence Bias เป็นอคิตของคนที่เกิดจากความมั่นใจมากเกินไป การลงทุนของเราได้กำไรแน่นอน หุ้นตัวนี้เราดูมาอย่างดี ขึ้นแน่นอน

เราไม่เป็นโรคมะเร็งหรอกจะทำประกันไปทำไม
เราไม่คิดเจ็บป่วยหรอกจะต้องจ่ายค่าประกันเสียไปทำ
ความตายหรอ ยังห่างไกล เราตายยาก

Overconfidence Bias ความมั่นใจตัวเองมากเกินไปเป็นความประมาท ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย แต่ความประมาททางการเงินเป็นบ่อเกิดแห่งความจน

-WealthGuru-