กฎการสร้างทัศนคติเพื่อความมั่งคั่ง 5 ข้อ

การเติบโตเป็นเรื่องของทัศนคติ
ความมั่งคั่งเป็นเรื่องของทัศนคติ
ถ้าอยากรวยจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและดีเสียก่อน
ทัศคติของการเติบโตคือ Key success factor

จากหนังสือเรื่อง the laws of lifetime growth หนังสือเล่มเล็กๆ แต่เรื่องราวที่หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงหลักการที่ยิ่งใหญ่  เป็นหลักการที่นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องทัศคติ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เรามาเรียนรู้กฎเพื่อที่ชีวิตที่เติบโตตลอดไป

กฎข้อที่ 1 จงทำให้อนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ

Always make your future bigger than your past.

จงเชื่อมั่นว่าอนาคตจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิม
จงจินตนาการถึงอนาคตที่ยิ่งใหญ่
จงกล้าคิดใหญ่
จงก้าวเล็กๆ เพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง
จงทำอนาคตที่เหลือให้ดีที่สุด

กฎข้อที่ 2 จงทำให้การเรียนรู้สำคัญกว่าประสบการณ์เสมอ

Always make your learning greater than your experience

จงหาบทเรียนอันยิ่งใหญ่จากประสบการณ์เล็ก
เลือกที่จะเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด
เราไม่อาจเลือกประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดกับเราได้
แต่เราเลือกได้ว่าจะทำอย่างเมื่อมันเกิดขึ้น

กฎข้อที่ 3 จงทำให้การสร้างคุณค่าสำคัญกว่าค่าตอบแทน

Always make your contribution bigger than your reward

การสร้างคุณค่ามาก่อนเงินตรา
เมื่อคุณมุ่งที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างแท้จริง
โดยไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะตอบแทนอย่างไร
ค่าตอบแทนมักจะมากมายเกินคาดเสมอ

จงจำไว้ว่า “เราเองก็เติบโตขึ้นจากการสร้างคุณค่าให้คนอื่น”
ความมั่งคั่งสะท้อนกลับมาสู่คนที่ช่วยคนอื่น

กฎข้อที่ 4 จงทำให้ผลงานสำคัญกว่าเสียงชื่นชมเสมอ

Always make your performance greater than your applause

คนที่พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปได้
คือ ผู้ที่มุ่งเน้นที่งานเป็นสำคัญ
ไม่ใช่รอฟังเสียงชื่นชมจากคนอื่น

จงสร้างมาตรฐานให้ตัวเอง ดีขึ้นทุกๆๆวัน
จง focus และมีสมาธิกับงาน

ขอบคุณเสียงชื่นชมที่ได้รับมาโดย
ไม่มองว่าเป็นสิ่งที่คุณควรได้อยู่แล้ว

กฎข้อที่ 5 จงทำให้คำถามสำคัญกว่าคำตอบเสมอ

Always make your questions bigger than your answers

กระตุ้นความคิดด้วยคำถามที่ยิ่งใหญ่
เราจะไปได้ไกลแค่ไหน ?
เราจะทำดีกว่านี้ได้ไหม ?
อะไรที่เราควรทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น
เราทำเพื่อใคร ?
เราเกิดมาทำไม ?

ไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องอะไร เพียงแค่คุณถามด้วยความอยากรู้อย่างแท้จริง มันก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตได้ทั้งสิ้น

คุณละ คิดหรือยังว่า คุณจะเติบโตได้อย่างไร จงทำให้อนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ เพื่อชีวิตที่เติบโตตลอดไป

ถ้าอยากจะร่ำรวยทั้งเงินและความสุข จงทำให้ทัศนคติอนาคตยิ่งใหญ่กว่าอดีตเสมอ