5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

คุณคิดว่า การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลต่อราคาหุ้นหรือไม่

คุณคิดว่า ท่ามกลางหุ้นเป็นพันตัว คุณจะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยเลือกหุ้นต่างประเทศ

Zacks Investment Research www.zacks.com เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่นักลงทุนเลือกใช้

Zacks Investment Research ก่อตั้งโดย Len Zacks ในปี 1978 โดยเขาจบปริญญาเอกจาก MIT และมีค้นพบที่สำคัญว่า การปรับลดประมาณการของ EPS (กำไรต่อหุ้น) มีผลต่อราคาหุ้น  บริษัทให้ข้อมูลทางการเงินแก่นักลงทุนมืออาชีพและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนที่ดีขึ้น

Features ใน www.zacks.com มีเยอะมาก แต่ผมเลือกนำมาบางส่วนคือ

1) Rich Screening

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

รูป 1 Stock Screening

จากรูปคือ Stock Screening ใน www.zacks.com  จะเห็นได้ว่า มีกลุ่มข้อมูลให้เลือกมากกว่า 10 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีตัวเลือกแยกไปอีก  ยกตัวอย่างแรกเป็นการค้นหาจาก valuation ของหุ้น เช่น PE, PEG หรือ P/S เป็นต้น

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

รูป 2 Valuations Screening

หรือจะค้นหาตามการเติบโตของหุ้น เช่น  การเปลี่ยนแปลงของ EPS ของปีที่แล้ว หรือ ปีนี้

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

หรือ จะค้นหาโดยใช้ the quantitative stock-rating ของ Zack เช่น  Zack Rank หรือ Value Score ก็ได้

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

การที่มีระบบ Screening จะช่วยทำให้นักลงทุนไม่ต้องเสียเวลากับหุ้นอ่อนแอ เน้นไปยังหุ้นผู้ชนะ

2) Equity Report

เมื่อหาหุ้นจากระบบ Screening แล้ว นักลงทุนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัว

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

จากรูป ตรงกรอบสีแดง นักลงทุนจะสามารถหาข้อมูลเชิงลึกของหุ้นที่สนใจได้ และอาจจะมีบทวิเคราะห์ให้อ่านด้วยสำหรับหุ้นบ้างตัว ยกตัวอย่างหุ้น Amazon

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

3) Earning Analysis

สิ่งที่ Zacks ไม่เหมือนใครคือ เนื้อหาเรื่อง Earning  จะมีส่วนแยกออกมาชัดเจน สามารถค้นหาหุ้นที่มี กำไร Surprise  ตลาดได้  ตามสมมติฐานคือ หุ้นที่กำไรมากกว่าตลาดคาดหวัง จะวิ่งแรงกว่าหุ้นที่กำไรเท่ากับตลาดคาดหวัง

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

สามารถใช้ EPS analysis ช่วย filter หุ้นที่มีกำไรหรือยอดขาย Surprise ตลาดได้

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

4) ETF Rank

นอกหุ้นแล้ว ก็มีส่วนของ ETF อีกด้วย มีส่วนแยก ETF Research โดยเฉพาะ

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

มี ETF Screening เหมือนกับหุ้น

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

พร้อมกับบทความวิเคราะห์ของ ETF แต่ละตัว

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 3: ดู EPS Revision ผ่าน Zacks

Zacks Investment Research ยังมี features อีกมากสมแล้วเป็น Independent equity research ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเยอะไม่ใช่หมายถึงการลงทุนแล้วประสบความสำเร็จเสมอไป ยังต้องขึ้นกับปัจจัยอีกหลายอย่าง

WealthGuru

อ่านบทความชุด 5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ ตอนก่อน ๆ

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 5: Koyfin ดีและฟรียังมีอยู่จริง

5 เว็บไซต์คู่ใจสำหรับการลงทุนต่างประเทศ I เว็บไซต์ที่ 4: ส่องพอร์ต Hedge Fund ด้วย TipRanks


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ