52-Week High ความลับแห่งขุมทรัพย์บนยอดดอย

ผมเคยคุยหลายคน มักจะบอกว่า จะขายหุ้นทันที ถ้าราคาใกล้เคียงราคาสูงสุดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา หรือ ที่เราเรียกว่า ราคาที่ 52-Week High

หลายคนพอ SET ประมาณแตะ 1,700 ก็บอกว่าจะขายหุ้นทิ้งให้หมด เพราะ กลัว

สิ่งเหล่านี้เกิดจาก ความลำเอียงของพฤติกรรมนักลงทุน ที่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะยึดติดอยู่กับระดับราคาในอดีต หรือ เราเรียกว่า Anchoring Bias

ซึ่งมองว่าระดับราคาสูงสุดในช่วง 1 ปีเป็นสิ่งที่บอกว่าราคาหุ้นนั้น “แพง”
และในทางกลับกัน ระดับต่ำสุดในช่วง 1 ปีเป็นสิ่งที่บอกว่าราคาหุ้นนั้น “ถูก”

นี้คือแนวต้านแข็งแกร่งของ ราคาที่ 52-Week High

ถ้าผ่านไปได้ ก็มีโอกาสที่ราคาก็มีแนวโน้มที่จะทะลุไปได้ไกล

คำถามคือ ถ้าเราซื้อหุ้นตอนที่ ทะลุ 52 week high

เราจะมีโอกาส win เท่าไร กำไรต่อการ trade เท่าไร
ผลตอบแทนเท่าไร

ผมได้ทำการ backtest หุ้นของไทยระหว่างปี 2001 – 2016

โดยใช้กลยุทธ์ดังนี้

 • ซื้อ วันรุ่งขึ้น เมื่อราคา break ราคา 200 วัน
 • ขาย วันรุ่งขึ้น เมื่อราคาต่ำกว่า เส้น EMA(90 วัน)
 • Position Size 7%
 • Max 20 ตัว

ผลที่ได้คือ

 • Annual Return % 32.19%
 • Wining Rate 46.15%
 • Avg Profit 60.47%
 • Losers Rate 53.85%
 • Avg Loss -12.67%
 • Max system %drawdown -39.51%

ถ้าเราใส่ ปัจจัยพื้นฐาน

 • PE < 30
 • Price < 30
 • ROE > 10

ผลที่ได้คือ

 • Annual Return % 43.87%
 • Wining Rate 53%
 • Avg Profit 65.07%
 • Losers Rate 46.93%
 • Avg Loss -10.64%
 • Max system %drawdown -24.45%

การ backtest ยังทำ test เบื้องต้นเท่านั้น

เราอาจจะสรุปได้คร่าวว่า

หุ้นที่ Break 200 วัน ถ้าเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี ก็มีโอกาสชนะจากการซื้อ 53% โดยแต่ละครั้งได้ กำไรจากการ trade 65% แต่ถ้าผิดทาง ก็จะขาดทุน 10.64% ซึ่งทำให้ drawdown ลดลงด้วย

ดังนั้นอย่ากลัวหุ้นที่กำลัง break high 200 วัน ให้ศึกษาว่า ตัวหุ้นเองมี การเติบโตของกำไรหรือ eps growth มากเท่าไร

 • มี upside เหลือหรือไม่
 • ถ้ามี upside เหลือ และมี eps growth สูง
 • pe ไม่สูงเกินไป

หรือ

 • Pe สูงได้ แต่Growth ของ eps ต้องสูงยิ่งกว่า เช่น pe 50 growth eps 100 แบบนี้น่าสนใจ
 • โอกาสที่หุ้นจะวิ่งต่อได้เมื่อทะลุแนวต้าน high 200 วัน

ผมขอยกตัวอย่างหุ้น 2 ตัว โดยไม่ขอลงรายละเอียดในตัวการวิเคราะห์ Business และ งบการเงิน

ตัวแรก ASIAN

พื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยมีการเติบโตของกำไรถึง 787% ใน Q2 ของปี 2017 (Y-o-Y)

PE เพิ่มจากเดิมประมาณ 15 ไปเป็น 23 จากความคาดหวังของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

เมื่อราคา break 52 week แล้ว ราคาวิ่งขึ้นไปถึง 193%

ตัวที่ 2 LIT

แม้ว่า Q1 จะมีการเติบโตถึง 60% ของปี 2017 (Y-o-Y)

แต่ Q2 กลับมาการเติบโตลดลงเหลือ 23% ของปี 2017 (Y-o-Y)

กำไรไม่ได้โตตามความคาดหวังของนักลงทุน

เมื่อราคา break 52 week แล้ว เกิดsideway หลายเดือน

อย่าให้อคติบัง กำไรที่คุณควรจะได้  อย่ากลัวแนวต้านนี้  ถ้ากำไรในอนาคตของหุ้นแข็งแกร่งจริง

อ่านที่มาเพิ่มเติมได้จาก

http://www.siamquant.com/52-week-high/

สมพจน์ พัดสุวรรณ
wealthguru