(เงินล้าน) 6 ความปรารถนาสำคัญก่อนตาย

ถ้าคุณมีเวลา  1 อาทิตย์ก่อนตาย อะไรบ้างที่คุณอยากจะทำ  ?

อะไรบ้างที่อยากจะเตรียมไว้ก่อนจากไปไม่กลับ ?

คนส่วนใหญ่เชื่อว่า พินัยกรรม…. เป็นสิ่งที่คนรวยทำ แต่แท้จริงพินัยกรรม คือความความปรารถนาสำคัญ คำสั่งเสีย สำหรับคนตาย ความปรารถนาที่อยากจะทำ อยากจะเตรียมการให้คนข้างหลัง

แต่แท้จริงแล้ว ไม่ว่าคุณจะมีสินทรัพย์มากน้อยเพียงใด ทุกคนล้วนมีความปรารถนาก่อนตาย จะมากหรือน้อยต่างกันไปแต่ละคน

อะไรคือ  6 ความปรารถนาสำคัญก่อนตาย?

ความปรารถนาที่จะต้องคนเป็นจะต้องคิดก่อนตาย

ความปรารถนาที่จะเตรียมการ

(เงินล้าน) 6 ความปรารถนาสำคัญก่อนตาย

1. ปรารถนาที่จะตาย

ถ้าคุณนอนเป็นผัก เป็นเจ้าชายนิทรา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  แต่ครอบครัวของคุณยังต้องดูแล มีภาระค่าใช้จ่าย

ถ้าคุณจะทำอย่างไร  อยากจะอยู่ต่อ ก็กลัวเป็นภาระครอบครัว   หรือ ไม่อยากอยู่ต่อ แต่ก็ไม่รู้จะบอกกับครอบครัวอย่างไร

มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน

พินัยกรรมชีวิต (Living will) คือให้มีการแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น

คุณปรารถนาที่จะตาย โดยไม่อยากจะเป็นภาระใคร

2. ปรารถนาที่จะชำระหนี้

ภายหลังจากคุณตาย   สินทรัพย์ที่เป็นมรดก จะถูกนำไปจ่ายหนี้สินก่อนเสมอ  หนี้ก้อนนี้จะถูกโอนไปให้ทายาทรับช่วงต่อ

หนี้สินเป็นได้หลายอย่างเช่น  หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต  หนี้จากการรักษาพยาบาลครั้งสุดท้าย

ถ้าคุณไม่มีเงินสดไปจ่ายหนี้  คุณจะต้องขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปจ่ายหนี้ เช่น ถ้ามีหนี้ 10 ล้าน  มีเงินสด 2 ล้าน มีที่ดิน 5 ล้าน มีบ้านที่อยู่ 5 ล้าน      จะต้องนำเงินสดไปจ่ายหนี้ แต่ไม่เพียงพอ จะต้องขายที่ดิน ก็ยังไม่เพียงพอ สุดท้ายจะต้องขายบ้าน

หลังจากการชำระหนี้    สินทรัพย์ส่วนที่เหลือจะส่งมอบในทายาทเป็นลำดับสุดท้าย

มูลค่าหนี้ที่ทายาทจะรับต่อนั้น จะไม่เกินสินทรัพย์ที่เป็นมรดก

คุณปรารถนาที่ชำระหนี้ ไม่ว่าคุณจะเตรียมมันพร้อมหรือไม่

ทางที่ดีที่สุดคือ ทำประกันในครอบคุมหนี้สิน เพื่อให้มีเงินสดมาจ่ายหนี้

3. ปรารถนาที่จะจัดการภาระในอนาคต

เมื่อจ่ายหนี้หมดแล้ว เท่านั้นยังไม่จบ  คุณยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ภาษีมรดก หรือ ค่าใช้จ่ายการโอนสินทรัพย์   ค่าจัดการงานศพ หรือค่าทนายความ

จากตัวอย่างข้อที่ 2   ถ้าจะต้องมีภาระส่งบุตรเรื่องค่าเล่าเรียนอีก 3 ล้าน  นี่คือภาระในอนาคตที่คุณจะต้องจัดการ

ถ้าคุณมีความรับผิดชอบเพียงพอ     คุณจะต้องมีความปรารถนาที่จัดการภาระที่คุณจะต้องจ่ายในอนาคต

คุณจะต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้ทายาทจะต้องขายสินทรัพย์อื่นเพื่อมาจ่ายภาระตรงนี้

ทางที่ดีที่สุดคือ ทำประกันให้ครอบคลุมหนี้สิน เพื่อให้มีเงินสดมาจ่ายภาระเหล่านี้

4. ปรารถนาสำหรับบุตรวัยเยาว์

ถ้าบุตรของคุณยังอยู่ในวัยเยาว์   แล้วเกิดเหตุการ์ไม่คาดฝัน ทั้งคุณและคู่ชีวิตจากไปก่อนวัยสมควร

ใครจะเป็นคนดูแลบุตร  ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร

คุณปรารถนาที่จะมีใครสักคนที่มารับเลี้ยงดูต่อหรือไม่  ถ้ามีจงเขียนในพินัยกรรม

5. ปรารถนาที่จะสร้างสินทรัพย์เพิ่ม

คุณจัดการภาระหนี้สินและภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ต้องจ่ายไปแล้ว  แต่บางครั้ง คุณต้องการให้เงินทายาทไว้สักก้อน

ลำพังแค่การเรียนไม่เพียงพอ   คุณให้เงินเขา ไม่ใช่ให้เขาสบาย แต่ให้มีทุนเพื่อเป็นแต้มต่อในการแข่งขัน

ดังนั้น คุณอาจจะปรารถนาที่จะสร้างสินทรัพย์เพิ่มก่อนตาย

6. ปรารถนาที่จะแบ่งสินทรัพย์

หลังจากคุณเสียชีวิต  สินทรัพย์ที่เป็นมรดก จะถูกแบ่งตามกฏหมาย เช่น คุณยังมีแม่ ภรรยา ลูก 2 คน

4 คนจะได้ 25% เท่ากันในสัดส่วนของกองมรดกที่คุณมีไว้ให้หลังจากชำระหนี้สินหมดแล้ว

แต่จริงๆ คุณอยากจะแบ่งแบบนั้นหรือไม่  ยิ่งถ้าคุณมีสินทรัพย์บ้างอย่างที่พิเศษเช่น

ธุรกิจ

คุณอาจจะอยากให้ทายาทบ้างคนในสัดส่วนที่มากกว่า  เพราะเขาเหมาะสมกว่า  ส่วนทายาทที่ได้สัดส่วนจากธุรกิจน้อย คุณอาจจะอยากแบ่งสินทรัพย์อย่างอื่นให้มากกว่า  เช่น ทายาทคนโต เอาหุ้นธุรกิจมูลค่า 20 ล้านเพราะช่วยงานธุรกิจเป็นหลัก

ส่วนทายาทคนรองเอาธุรกิจไป 10 ล้านแต่จะให้ที่ดินไปเพิ่มอีก 10 ล้าน ดังนั้นทั้งสองคนจะได้มรดกเท่ากัน เกิดความยุติธรรม

ที่ดิน

เป็นสินทรัพย์มรดกที่แบ่งยาก  ถ้าต้องแบ่งตามกฏหมายจะต้องเป็นกรรมสิทธิร่วม  5 คน (จากตัวอย่างข้างบน)  ถ้าแม่ตายไป แล้ว พ่อมีลูกชายอีกคน ซึ่งเป็นน้องชาย ของเจ้ามรดก        ที่ดินก็จะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของ  ภรรยา ลูก 2 คน และ น้องชายของคุณ

ถ้าคุณปรารถนาที่แบ่งสินทรัพย์ให้เกิดความเหมาะสมกับคนรับ  เกิดความยุติธรรมระหว่างคนที่ได้รับ   ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันในทายาท    จงเขียนในพินัยกรรมในชัดเจน

6 ความปรารถนาเหล่านี้ในข้างต้น ถ้าคุณเตรียมการไว้ดีพอ คุณจะจากอย่างสงบ จะได้ Peace of mind หรือ ความสงบทางใจ เพราะความปรารถนาทุกอย่าง คุณได้จัดการไว้เรียบร้อยแล้ว

พินัยกรรม….ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนรวยทำ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำ

แต่อาจจะมีรายละเอียดมากน้อยแตกต่างกันไป

การวางแผนมรดกซับซ้อนกว่าที่คุณคิด

วางแผนไว้ก่อนจะไม่มีโอกาสได้วางแผน

WealthGuru

ติดตาม WealthGuru ได้ที่เพจ https://www.facebook.com/wealthguruconsulting


เริ่มลงทุนเพื่อเกษียณด้วยพอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่
https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

พอร์ตเก็บเงินก้อนเพื่อลูก และเพื่อเกษียณโดย WealthGuru

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ