Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ผ่านไตรมาส 1 ปี 2021 แล้ว เรามาดูสิ่งที่ผ่านมาและการปรับพอร์ตสำหรับอนาคต

อะไรเกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2021 บ้าง?

1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: IMF, Bloomberg, CEIC, SCBS Research

เกือบทุกประเทศ GDP จะเติบโตขึ้นจากฐานต่ำจากปี 2020 โดยประโยชน์จากนโยบายผ่อนคลายของแต่ประเทศ

2. สถานการณ์ของ COVID-19 ดีขึ้น

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: IMF, Bloomberg, CEIC, SCBS Research

เริ่มจากแจกจ่ายวัคซีนทำให้การระบาดลดลง

3. การปรับฐานของตลาดหุ้น

กลุ่ม technology ลงมาแตะเส้นเฉลี่ย 100 วัน ซึ่งลงลึกทำให้ผลตอบแทน YTD ติดลบ

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: Stockcharts.com วันที่ 26-Mar-2021 ใช้ QQQ ETF เป็นตัวแทน index ของกลุ่ม Technology

กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ใน USA ลงมาแตะเส้นเฉลี่ย 20 วันซึ่งยังลงไม่เยอะมาก เนื่องจากมีทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: Stockcharts.com วันที่ 26-Mar-2021 ใช้ SPY ETF เป็นตัวแทน index ของกลุ่มตลาด S&P 500

การ Rotation จาก Growth ไปยัง Value

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: koyfind.com วันที่ 24-Mar-2021 (ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี 2021)

ให้ IVE iShares S&P 500 value ETF เป็นตัวแทนหุ้นแบบ value และ ให้ IVW iShares S&P 500 growth ETF เป็นตัวแทนหุ้นแบบ growth  จะเห็นว่าเริ่มมีการปรับฐานผลตอบแทนสวนทางกันอย่างชัดเจน

4. ความเสี่ยงที่นักลงทุนกังวล

การเพิ่มของ bond yield

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: OPEC, Bloomberg, CEIC, SCBS Research

ด้วยนโยบายอัดฉีดเงินเข้าในระบบ และการฟื้นตัวของการเปิดเมือง ทำให้นักลงทุนกังวัลว่าจะเกิดเงินเฟ้อ ทำให้ Bond Yield 10 ปี ของ USA ดีดขึ้นไปถึง 1.5% การเพิ่มของเงินเฟ้อมาก ทำให้นักลงทุนกังวลว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด แต่อย่างไรก็ตาม FED บอกว่า ไมได้ใช้เงินเฟ้อมาขึ้นดอกเบี้ย แต่เอาเรื่องอัตราการว่างงานมากำหนดดอกเบี้ย ไว้ที่เดิมตลอดปี 2021 ส่วนมุมมองปี 2022-2023 เสียงส่วนใหญ่ยังให้คงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม แต่นักลงทุนมีความกังวล มีการเทขายหุ้นกลุ่ม Growth Stock

ตามบทวิจัยของ SCBS research ได้ใช้ model ในการจำลอง และได้คาดการณ์ว่า เงินเฟ้อ 10 ปีจะพุ่งสูงขึ้นมากที่สุดใน Q2 ปี 2021 แล้วจะค่อยลดลงในไตรมาสถัดไป  แต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น  โลกยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่เปิดเมืองพร้อมด้วยการอัดฉีดเงินจำนวนมากแบบนี้มาก่อน

รัฐบาลจีนเข้ามาจัดระเบียบควบคุมบริษัทเทคโนโลยีจีน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

Source: Stockcharts.com วันที่ 26-Mar-2021 ใช้ CQQQ ETF เป็นตัวแทน index ของกลุ่มตลาด technology จีน

จะเห็นได้ว่า ราคาของ CQQQ ตกลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในการลงทุนระยะยาว

5. โอกาสของลงทุนในหุ้นเติบโตยังมีอยู่

ผมขอยกตัวอย่างหุ้นใน top 10 ที่มีอยู่ใน ONE-UGG-RA  หุ้นปรับฐานทำให้เริ่มมี upside ของหุ้น

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ข้อมูลจาก finance.yahoo.com วันที่ 26-Mar-2021  * ราคาเป้าหมายเป็นการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์เท่านั้น

6. ผลดำเนินงานกองทุนหุ้นที่มีในพอร์ต

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ข้อมูลจาก FINNOMENA ณ วันที่ 25-March-2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จะเห็นได้ว่า growth stock ปรับลงมากที่สุด โดยในพอร์ตมีกองทุน growth ถึง 25% ทำให้ได้ปรับผลกระทบต่อพอร์ต อยากให้สังเกตกองทุนแบบ Passive คือ  PRINCIPAL GEF-A กลับลดลงน้อยกว่ากองทุนแบบ Active และนี่เป็นเหตุผลที่เราจะต้องมีกองทุน Passive สำหรับการลงทุนระยะยาว

7. ผลดำเนินงานพอร์ตGlobal Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ที่มา FINNOMENA ข้อมูลระหว่างวันที่ 23-April-2019 ถึง 24-Mar-2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากรูป มีการปรับตัวลงอย่างมากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการปรับฐานของกองทุนหุ้นเติบโตซึ่งมีอยู่ถึง 25% ของพอร์ตทั้งหมด

ผลตอบแทน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ข้อมูล ณ วันที่ 24-Mar-2021
ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

8. สัดส่วนของพอร์ตลงทุน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ข้อมูล ณ วันที่ 1-Apr-2021
ที่มา: FINNOMENA

กลยุทธ์ Hybrid Value ผสม Growth

เดิมจะเป็นการผสมกองทุนแบบ Passive และ Active แต่การปรับครั้งนี้จะเพิ่มผสมส่วนกองทุนแบบ Value  อย่างไรก็ตามภาพใหญ่สัดส่วนยังคงเหมือนเดิม คือ ถือหุ้นมากที่สุด ในยามที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว

  • ลดกองทุน ONE-DISC-RA จาก 10% เป็น 0% โดยตัวหุ้น growth ขนาดเล็กจะได้ผลกระทบมากที่สุด แล้วเพิ่ม ONE-UGG-RA หุ้นเติบโตขนาดใหญ่ที่มีผลกำไรแล้วเป็น 20%
  • ขาย K-GEMO ทั้งหมด 10%
  • ขาย KFAFIX-A ตราสารหนี้จาก 10% เหลือ 5%
  • ไปเพิ่มกองทุน SCBPGF 20% ซึ่งมีสัดส่วนหุ้น value มากที่สุด ตามรูปข้างล่างนี้Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

รูปจาก morningstarthailand.com วันที่ 26-Mar-2021

กองทุน SCBPGF จะเป็น feeder fund ไปยังกองทุน DWS Invest CROCI  Sectors Plus  โดยจะเลือก หุ้นที่มี PE ต่ำที่สุดจาก 3 กลุ่ม จาก 9 กลุ่ม คือ  Consumer Discretionary, Consumer Staples, Heath care, technology, Industrials, Materials, telecom services, Utilities และ Energy  โดยในปัจจุบันเลือก 3 กลุ่มดังรูป

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ข้อมูลวันที่  30 Dec 2020
ที่มา: Factsheet: DWS Invest CROCI Sectors Plus

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำไตรมาส 1 ปี 2021: Hybrid แบบ Value ผสม Growth

ที่มา FINNOMENA ข้อมูล ณ วันที่ 1-April-2021

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จากรูป ณ วันที่ 1-April-2021  แสดงให้เห็นการทำความแข็งแกร่งของหุ้นแบบ value เหนือกว่า growth

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ