Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน เม.ย. 2022: เพิ่มสัดส่วน Global Healthcare

ผ่านไปอีก 1 ไตรมาสที่ตลาดเต็มไปด้วยความผันผวน พร้อมการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่วโลก พอร์ตลงทุนแบบ Global Aggressive Hybrid ก็ปรับตัวลดลงเช่นด้วยกัน

โดยสิ่งที่ตลาดกลัวและกังวลหลัก ๆ อาจมี 4 เรื่อง ซึ่งสรุปได้ตามภาพด้านล่าง

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน เม.ย. 2022: เพิ่มสัดส่วน Global Healthcare

ภาพแสดงการสรุปประเด็นหลักที่ตลาดกังวลในช่วงล่าสุด ที่มา: WealthGuru

มุมมองการลงทุน

 • ราคาพลังงานยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ความผันผวนอาจดำเนินต่อไป
 • Fed อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจัดการปัญหาเงินเฟ้อ
 • US , China ยังโตได้ แม้จะน้อยลง
 • การที่ดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นไม่ได้หมายความว่า หุ้นจะไม่ขึ้น หุ้นที่มีธุรกิจแข็งแกร่งยอมผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้

กลยุทธ์ของ Global Aggressive Hybrid ที่ควรจะทำต่อไปคือ

 • เน้นลงทุนหุ้นเติบโตที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยให้เราผ่านเหตุการณ์เงินเฟ้อไปได้
 • ยังคงเน้นหุ้นเติบโตแต่จะผสมหุ้นคุณค่าเข้าไปด้วย
 • ยังคงเน้นสัดส่วนลงทุนในหุ้นที่ 100% เพื่อเอาชนะดัชนีหุ้นโลกในระยะยาว

พอร์ตการลงทุนใหม่

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน เม.ย. 2022: เพิ่มสัดส่วน Global Healthcare

ภาพแสดงสัดส่วนพอร์ตการลงทุน Global Aggressive Hybrid ที่มา: WealthGuru ข้อมูลนำส่ง ณ วันที่: 20 เมษายน 2022

 • ภาพใหญ่สัดส่วน Core Satellite และแบบ Sector ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
 • ชื่อกองทุนและสัดส่วนของกองทุนใน Core และ Satellite แบบ Global/Country ยังไม่มีปรับเปลี่ยน
 • ปรับเปลี่ยนเฉพาะส่วนของ Satellite แบบ Sector ดังนี้
  • ลดสัดส่วนของกองทุน KKP TECH-H และ KKP SEMICON-H ลงอย่างละ 5% จาก 15% เป็น 10%
  • เพิ่ม KFHEALTH-A ที่ลงทุนในกลุ่ม Global Healthcare ในจำนวน 10%
  • เนื่องจากไม่มี IXJ ETF (Global Healthcare ETF) จึงเลือก กองทุนที่ใกล้เคียงคือ KFHEALTH-A ซึ่งลงทุนใน JPMorgan Funds-Global Healthcare fund
  • ยังคงเน้นลงทุนในกลุ่ม Thematic ที่จะเป็นผู้ชนะในระยะยาว คือ Semiconductor , Technology และ Cybersecurity เพิ่ม Healthcare ในด้านเป็น Defensive sector

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ