Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ส.ค. 2022: เพิ่มความเป็น Defensive

แม้ว่าเงินเฟ้อสหรัฐที่ลงมาให้เห็นมีการชะลอตัว เป็นสัญญาณที่ดี

แต่สิ่งที่ท่านประธานเฟดพูดคืนวันที่ 26-Aug-2022  มันช่างต่างจากที่นักลงทุนคิดไว้มาก

Fed ยังคงเดินหน้าควบคุมเงินเฟ้อให้ได้ แม้จะแลกมากับความเจ็บปวด

โดยมองว่า ถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่จะทำให้เกิดความเสียหายมาก จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ย

อีกที่ GDP ของ U.S.A เริ่มโตแบบติดลบ มีโอกาสเข้าสู่สภาวะถดถอย

พอร์ต Global Aggressive Hybrid ขอเพิ่มความเป็น Defensive มากขึ้น โดยมีการปรับพอร์ตดังนี้

  • สัดส่วน CORE : เปลี่ยนกองทุน Core ที่ลงทุนในดัขนีโลก
  • จากเดิมเป็น Principal GEF-A เป็น TMBWEDQ
  • ลดน้ำหนัก ดัชนีหุ้นโลกจาก 24% เหลือ 10%
  • สัดส่วน Satellite แบบ Global เพิ่มน้ำหนักองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่า
  • ลดน้ำหนักการลงทุนในประเทศเวียดนามจาก 10% เหลือ 5%
  • เพิ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นคุณค่าเป็น 10% โดยใช้กองทุน SCBPGF
  • สัดส่วน Satellite แบบ Sector เพิ่มน้ำหนัก ในอุตสาหกรรมที่เป็น Defensive
  • ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเติบโต
  • เพิ่มน้ำหนักการลงทุน Sector Consumer Staples หรือ สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และ คงน้ำหนัก Sector Healthcare ที่จะสามารถทนทานในสภาวะทดถอยแบบนี้
  • ความไม่แน่นอนของราคาพลังงานยังคงมีอยู่ เพิ่มน้ำหนักไปยัง Sector Global Energy และ Global Clean Energy

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ส.ค. 2022: เพิ่มความเป็น Defensive

ที่มาสัดส่วน: WealthGuru วันที่: 29-Aug-2022

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ