Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

จากลาปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่ท้าทายในการลงทุนมาก เพราะเกิดการระบาดของ COVID-19 ไปทั่วโลก ตลาดหุ้นทั่วโลกติดไข้ COVID-19 โดนถล่มลงมาติดลบกันถ้วนหน้า เกิดยุค New Normal ในยุค COVID-19  เกิด Social Distance ธุรกิจเกี่ยวกับ Technology เป็นผู้ชนะ ในขณะที่ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวขาดทุนกันถ้วนหน้า  ธนาคารกลางของแต่ประเทศพร้อมใจกันลดดอกเบี้ย อัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ตอนปลายปีเราได้ข่าวดีคือมีวัคซีนโควิดที่จะใช้ได้ในปีหน้า สร้างแสงแห่งความหวังใหม่ให้โลก หุ้นทั่วโลกพร้อมใจกันฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงมีอยู่ วัคซีนโควิดจะใช้ได้ผลหรือไม่ จะฉีดให้คนทั่วโลกได้หรือไม่ นี่คือความเสี่ยงที่จะต้องระวัง

ทบทวนเหตุการณ์สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

เกิด COVID-19 ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกตก ผลตอบแทนของพอร์ต Global Aggressive Hybrid  (ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2019 ถึง 2 เม.ย. 2020)  ตกลงไปถึงประมาณ -15% ขณะที่ SET TR ติดลบถึง -30% และ AWCI (MSCI World) ติดลบไป ประมาณ -17%

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

เปรียบเทียบผลตอบแทน ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2019 ถึง 2 เม.ย. 2020 ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผมทำการปรับพอร์ต ปรับเปลี่ยนหลัก ๆ เพื่อผ่านช่วง COVID-19 ดังนี้

  • ปรับทองคำเป็น 20% จาก 5% ช่วง COVID-19 ระบาดหนักและ Lock down หลังจากนั้นก็ปรับลดลงเหลือ 10%
  • ปรับเปลี่ยนกองทุน TMBGQG ไปเป็น ONE-UGG-RA ที่เป็นกองทุนผู้ชนะในช่วง COVID-19
  • ลดสัดส่วนหุ้นไทยลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่มีเลย โดยปรับกองทุน TMB50 และ LHGROWTH-A ที่ลงทุนในไทย เป็น TMBAGLF ซึ่งลงทุนในเอเชียยกเว้น ญี่ปุ่น โดยเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)

ผลตอบแทนและความผันผวนของพอร์ตที่ผ่านมา

ผลตอบแทนย้อนหลัง (22 เม.ย. 2019 ถึง 11 .ค. 2020)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

ผลตอบแทน

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

ความผันผวน

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

ที่มา: FINNOMENA

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มตั้งพอร์ต (22 เมษายน 2018)  อยู่ที่ 13.3%  ชนะ SET TR แต่แพ้ MSCI World เนื่องจากพอร์ตถือสินทรัพย์อื่น ๆ ด้วย  อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นการจัดพอร์ตแบบ Global Multi-Asset ดังนั้น ความผันผวนจึงน้อยกว่า ทั้ง MSCI World และ SET TR

มุมมองของสินทรัพย์ในปี 2021

คาดการณ์ GDP ของแต่ละประเทศและภูมิภาค

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

จาก Schroders Economic Group, September 21,2020

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

จาก Schroders Economic Group, September 21,2020

มุมมองในแต่ละสินทรัพย์มีดังนี้

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

สัดส่วนของพอร์ตมีดังนี้

  • เนื่องจากให้น้ำหนักตราสารหนี้ Investment Grade Bond มากกว่า Government Bond จึงเปลี่ยนกองทุนตราสารเงินจาก KKP MP ไปเป็นกองทุนตราสารหนี้ KFAFIX-A พร้อมปรับลดเหลือ 10%
  • ปรับลดกองทุน PRINCIPAL IPROP-A จาก 15% เป็น 10%
  • ดังนั้นจึงเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มประเทศ Emerging Markets โดยใช้กองทุน K-GEMO กองทุนแม่เป็น Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities ที่เน้นลงทุน Emerging Market
  • ลดน้ำหนัก ONE-UGG-RA ที่เป็นกองทุนหุ้นเติบโตแบบ Large Cap จาก 25% เป็น 15% แล้วไปเพิ่มน้ำหนัก ONE-DISC-RA หุ้นเติบโตแบบ Mid-cap โดยกองแม่จะเป็น กองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund ที่จะเน้นลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดกลาง

รายละเอียดของพอร์ตการลงทุน (ใช้ Morningstar X-Ray)

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

Global Aggressive Hybrid ประจำเดือนธันวาคม 2020: ปี 2021 แสงแห่งความหวัง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2020

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ