ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

หุ้นไทยแตะ 1,400 จุด และ  S&P 500 ปรับตัวเข้าสู่  3,178 จุด ใกล้ High เดิมที่  3,400 จุด

ตลาดหุ้นเข้าสู่ โหมด Risk-On ตลาดหุ้นทั่วโลกวิ่งขึ้นรับการ Unlock Down ในประเทศต่าง ๆ  ผู้คนเริ่มกลับมาทำงาน

ตัวอย่างหนึ่งที่ดูได้คือ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งขึ้น 2.5 ล้านตำแหน่งในเดือนพ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าการจ้างงานจะลดลง 8.33 ล้านตำแหน่ง

นอกจากนี้ อัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 13.3% ในเดือนพ.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะพุ่งขึ้นสู่ระดับ 19.5%

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

รูปแสดงถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรดีเกินคาด

ทำให้ตลาดคาดหวังการฟื้นตัวแบบ V Shaped หรือไม่ก็ U Shaped  และโดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกยังใช้นโยบายดอกเบี้ยทั่วโลกต่ำ และการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากมาย อีกทั้งอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพื่อเสริมสภาพคล่อง

แต่อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ เช่น การระบาดรอบที่ 2 โดยที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19  ส่วนภาคธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและการบินก็ยังคงไม่ฟื้นโดยทันที และยังคงมีความเสี่ยงที่จะเจอการระบาดระลอก 2 มาอีก

ยิ่งถ้าผลประกอบการ Q2 และ โดยเฉพาะ Q3 ออกมาไม่ดีตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ ตลาดอาจจะเกิดปรับฐานครั้งใหม่ได้

ผมจึงจะมีการปรับพอร์ตเชิง Tactical ปรับ Risk On แต่พอร์ตยังมี Defensive ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ผลตอบแทนของพอร์ตตั้งแต่เปิดกองคือ วันที่ 22 เมษายน 2019 ถึง 4 มิถุนายน 2020

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนของ MSCI World อยู่ที่ 8.12% และ SET TR อยู่ที่ -10.41% ในขณะที่ พอร์ต Global Aggressive Hybrid อยู่ที่ -0.49%  แต่พอร์ต Global Aggressive Hybrid มี Max Drawdown ที่ต่ำกว่าทั้ง MSCI World และ SETTR

ปรับพอร์ต

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

1. เพิ่มสัดส่วนหุ้นจาก 40% เป็น 55% 

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

Performance YTD ปี 2020 คำนวณวันที่ 5 มิถุนายน 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

2. ลดสัดส่วนสินทรัพย์ทางเลือกลงจาก 40% เป็น 30%

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

Performance YTD ปี 2020 คำนวณวันที่ 5 มิถุนายน 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

3. ลดสัดส่วนตราสารหนี้จาก 20% เป็น 15%

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครึ่งปีแรก (2020): รับตลาดหุ้นฟื้น บนความเปราะบาง

ปรับพอร์ต Global Aggressive Hybrid ครั้งนี้เป็นการรับตลาดหุ้นฟื้น แต่ยังอยู่บนความเปราะบางและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ นักลงทุนยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะสงครามกับ COVID-19 ยังไม่จบ

WealthGuru

**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT


คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุน PRINCIPAL iPROP-A  เป็น กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์(Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ