Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

ผมได้มีการอธิบายกลยุทธ์ใหม่ของ Global Aggressive Hybrid ทุกท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ด้านล่างครับ

https://www.finnomena.com/wealthguru/global-aggressive-hybrid-restrategy-2021/

1. Core Portfolio 40%

จะเป็นการผสมระหว่าง ACWI ETF และ QQQ ETF ในสัดส่วน 60% และ 40% ตามลำดับ

โดยที่ ACWI ETF จะเป็นการลงทุนแบบ Large Cap Blend หรือ การลงทุนในหุ้นตัวใหญ่ผสมระหว่าง หุ้นคุณค่าและเติบโต โดยจะเลือกกองทุน PRINCIPAL  GEF-A

ส่วน QQQ ETF จะเป็นการลงทุนแบบ Large Cap Growth หรือ เป็นการลงทุนในหุ้นตัวใหญ่เน้นเติบโต โดยจะเลือกกองทุน K-USXNDQ-A(A)

2. Country / Global Portfolio 20%

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

จากรูป ETF Trend Quadrants จะเห็นได้ว่า SPY ETF ยังคงเป็น Trend Up อยู่ ในขณะที่ ETF ที่อ้างอิงในแต่ละประเทศและภูมิภาค ส่วนใหญ่อยู่ใน Zone Reverse Up  โดย VNM ETF (Market Vectors Vietnam ) จะฟื้นตัวได้มากที่สุดจากการติดลบ ในขณะที่ EWU ETF (iShares MSCI United Kingdom Index) และ FEZ (SPDR Euro STOXX 50) แม้อัตราการฟิ้นตัวไม่แรงเท่ากับ Market Vectors Vietnam

ผมขอเลือก VNM ETF  ที่จะลงทุนในเวียดนาม โดยลงทุนที่ 10% ผ่านกองทุน KFVIET-A

และ SPY ETF  ที่จะลงทุนใน S&P500  โดยลงทุนที่ 10% ผ่านกองทุน TMBUS500

3. Sector / Thematic Portfolio 40%

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

ETF ที่ยังเป็น Trend Up คือ BUG ETF เป็น Cyber Security thematic, IXN ETF และ IGM ETF เป็นการลงทุนใน global technology Sector และสุดท้ายคือ IXJ ETF ที่เป็นการลงทุนใน Global Healthcare Sector

แต่ ETF ตัวที่ Reverse Up แรงที่สุดคือ SMH และ SOXX  ที่ลงทุนใน Semiconductor Thematic

ผมขอเลือก ETF 3 ตัวในสัดส่วนของ Sector/thematic ดังนี้

  • BUG ETF ลงทุนใน Cyber Security Thematic โดยลงทุนที่ 10% ผ่านกองทุน LHCYBER-A
  • SOXX ETF ลงทุนใน Semiconductor Thematic โดยลงทุนที่ 15% ผ่านกองทุน KKP SEMICON-H
  • IGM ETF ลงทุนใน Technology Sector โดยลงทุนที่ 15% ผ่านกองทุน KKP TECH-H

4. สรุปสัดส่วนของพอร์ตการลงทุน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือน ม.ค. 2022: ปรับพอร์ตเพื่อเป็น Next Generation of Global Aggressive Hybrid

 

การปรับพอร์ตในส่วน Satellite จะพิจารณาปรับทุก 3 เดือน

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ