ผมขอ update ภาพรวมของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

ที่มา: Koyfin
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2021

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

จะเห็นว่ากลุ่มหุ้นวัฏจักรมีผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มหุ้นเติบโตแบบ Technology โดยหุ้นวัฏจักรที่นำจะเป็นกลุ่มการเงิน  จะเห็นได้ว่ากลุ่ม Materials ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต  ก็มีผลตอบแทนที่ดี  และ กลุ่ม Consumer ได้ผลตอบแทนรองลงมา

การเปิดเมืองที่เกิดขึ้น ทำให้คนเริ่มบริโภคกันมากขึ้น มี demand ด้านต่าง ๆ มากขึ้น  ทำให้เกิดการผลิตเพื่อรองรับกับ demand ที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากตอน COVID-19 สายการผลิตหยุดไปนาน ทำให้ demand มากกว่า supply อยู่ตอนนี้ ยิ่งกว่านั้น การขนส่งระหว่างประเทศยังไม่กลับมาเป็นปกติ ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบในการผลิตพุ่งสูงขึ้นไปด้วย

แนวคิดการสร้างพอร์ต Global Aggressive Hybrid ลงทุนในปีนี้คือ

  • หลักการเดิม จะเป็นกองทุนแบบ Passive ผสมกองทุนแบบ Active
  • ในปีนี้ จะผสมหุ้นแบบ Value ผสมหุ้น Growth
  • ต้องเน้นหุ้นวัฏจักร รับการ Re-Open เมือง

พอร์ตการลงทุน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2021
ที่มา: FINNOMENA

ปรับ SCBPGF ที่มีอยู่ 20% ออก เพิ่ม T-PREMIUM BRAND สัดส่วน 10% และ  SCBDJI(A) สัดส่วน 10%

กองทุน  T-PREMIUM BRAND

เป็นกองทุนแบบ Active เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักร ประมาณ 65%  โดยเน้นไปที่ Consumer Cyclical ถึง 57%

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

จะเห็นได้ว่าจะมีการลงทุนทั่วโลกไม่ได้กระจุกตัวแค่ USA เท่านั้น

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

Figure 1 จาก Fact Sheet Pictet-Premium Brand –I USD วันที่ 31-3-2021

กองทุน SCBDJI(A)

เป็นกองทุนแบบ Passive เน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของ USA ที่เป็นอุตสาหกรรมดั้งเดิม

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

ภาพแสดงสัดส่วน Sector หลักของกองทุน SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
ที่มา: ssga.com วันที่: 10 พฤษภาคม 2021

หุ้นที่อยู่ใน SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

จะเห็นได้ว่า หุ้นที่มีอยู่ใน SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust ขนาดใหญ่ในธุรกิจดั้งเดิม ได้รับผลจากการฟื้นตัวของการเปิดเมือง

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตประจำเดือนมิ.ย. 2021: ปรับพอร์ตเน้นหุ้นวัฏจักร

ที่มา: stockcharts.com
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2021

ถ้าดูจากกราฟ จะเห็นได้ว่า ยังคงเป็นขาขึ้น ไม่ได้รับผลกระทบในการปรับฐานเหมือนกับ Nasdaq และ S&P แสดงให้เห็น momentum ที่แข็งแกร่ง

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ