Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

ก่อนจะอ่านบทความนี้ ขอให้อ่านบทความ เปิดเผยผลวิจัยการลงทุน ใครชนะ ใครแพ้ในรอบ 10 ปี !!!!!!!! ก่อน

ผลดำเนินการของ Global Asset ตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2023

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

Figure 1: ผลทดสอบจาก portfoliovisualizer.com ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2023

ข้อสังเกต

  • กลุ่มยุโรป ฟื้นตัวต่างจากนักวิเคราะห์คาดการณ์
  • กลุ่มจีน ไม่ได้ดีอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
  • เกิด Sector Rotation โดยกลุ่มหุ้นเติบโต เช่น technology หรือ consumer discretionary จะนำกลุ่ม value เช่น Consumer Staple และ Healthcare 

ผลดำเนินการของ Fund ใน Watch-list ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

Figure 2: จาก Fund Factsheet ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2023

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

Figure 3: จาก Fund Factsheet ของแต่ละกองทุน ณ วันที่ 20 มิถุนายน  2023

ยังคงกลยุทธ์ Blend แต่เพิ่ม hedging recession

Global Aggressive Hybrid ปรับพอร์ตมิถุนายน

  • ยังเน้นผสม Value Style และ Growth Style เพื่อไม่พลาดโอกาสตอนตลาดฟื้นตัว และไม่เสียหายมากตอนตลาดเกิด Recession โดยสัดส่วน Growth Style (K-USXNDAQ-A, T-PREMIUM BRAND ,SCBSEMI(A), B-INNOTECH ต่อ Value Style (SCBPGF, TISCOGC, KFHEALTH-A) อยู่ที่ 40% ต่อ 40% เท่ากัน
  • เพิ่มการ Hedging Recession  โดย
    • ขาย TMBGINFRA 10% แล้วไปซื้อทองคำ กองทุน SCBGOLD
    • ขาย KFVIET-A 5% ไปซื้อกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare กองทุน KFHEALTH-A เพิ่มจากเดิม 10% เป็น 15%

สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

WealthGuru


โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ