จากกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตของ Global Aggressive hybrid ที่สัดส่วน Core จะเป็น Passive Fund จะมีสัดส่วน 30% คงที่ตลอด โดยจะมีส่วนของ Satellite จะเป็นกองทุนแบบ Active โดยที่ Satellite จะมี 2 แบบ

แบบที่ 1 สัดส่วน (0-50%) : Global Fund โดยเลือกกองทุนที่แนวลงทุนแบบ global  หรือ regions  โดยมีกองทุน

  • TMBGQG สัดส่วน 15%
  • KKP-GNP สัดส่วน 15%
  • ONE-UGG-RA สัดส่วน 5%
  • TMBAGLF สัดส่วน 10%
  • รวมกันเป็น 45%

แบบที่ 2 สัดส่วน (0-20%) :  Thematic Fund โดยเลือกองทุนแบบ thematic ที่เป็นแนว technology เติบโตสูงแต่ความผันผวนก็สูงตาม โดยยังไม่มีกองทุนแบบ thematic fund ตอนนี้สัดส่วนเป็น 0%  ดังนั้นจึงเพิ่ม

  • เพิ่ม Cybersecurity thematic ETF คือ LHCYBER เข้าไปในพอร์ตลงทุน
  • โดย Switch out จาก  KKP-MP ที่มีสัดส่วน 10%  แล้วไปเข้า  LHCYBER ที่สัดส่วนเดียวกัน

ดังนั้นสัดส่วนจะเป็นดังรูปนี้

Global Aggressive Hybrid Tactical Call: เพิ่ม Cybersecurity thematic ETF

รายละเอียดของกองทุน LHCYBER ดูได้ตาม “เจาะลึกกองทุน “LHCYBER” กับธุรกิจ “Cybersecurity”

https://www.finnomena.com/mrserotonin/market-talk-lhcyber/

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @FINNOMENAPORT

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ