ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

สวัสดีปีใหม่ 2021 ผู้อ่านที่ติดตามบทความของ Wealthguru ทุกท่าน

ผมหวังว่าการลงทุนของท่านจะผ่านช่วงเวลา COVID-19 ไปได้ด้วยดี

ปีที่ผ่านมา 2020 ถือว่าเป็นปีที่ Good Year ในการลงทุน ซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจปากท้องทั่วไป

และ Sector ที่เป็นผู้ชนะในปี 2020 คือ Technology

แต่น่าเสียดายที่คนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่กล้าที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งตรงกับงานวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (Issue 181) ที่พบว่า “คนไทยยัง Home Bias” ในตราสารทุน (หุ้น)

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

นักลงทุนไทยยังเลือกลงทุนต่างประเทศผ่านกองทุนรวม มีเพียง 3.9% ที่ผ่านลงทุนผ่านตัวแทน (ลงทุนผ่าน broker)

ข่าวดีสิ้นปี 2020 เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เริ่มโครงการ FX Ecosystem

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

  • คนไทยสามารถเปิดบัญชี FCD ได้เสรีโดยไม่จำกัดวงเงินฝาก
  • เพิ่มวงเงินกรณีจะไปลงโดยตรง ได้ USD5,000,000 (ลงทุนโดยตรง) จากเดิมได้เพียง USD200,000
  • ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรภายใต้ ก.ล.ต (ผ่านกองทุนและ broker)

นี่เป็นสิ่งที่จะทำให้นักลงทุนไทยมีความยืดหยุ่นและทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศมากขึ้น

วันนี้ ผมขอแนะนำการจัดพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

กลยุทธ์การลงทุน

  • เลือกจาก ETF เป็นหลักก่อน แล้วค่อยดูกองทุน feeder fund
  • ผสม Passive ETF และ Smart Beta ETF (Active Management)
  • ใส่น้ำหนักลงทุนใน Sector ETF ที่มีการเติบโตในอนาคต ได้แก่ E-Com, Game, Cloud และ GENOMIC
  • หุ้น 100% คือ เสี่ยงสูง ใครรับความเสี่ยงไม่ได้ ให้ผ่านไปเลย

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

*** ยกเว้น WCLD ผลตอบแทนถึงวันที่ 30Nov2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. K-USXNDQ-A(A) / K-USXNDQ-A(D)

จะลงทุนใน Invesco QQQ ETF (5 ดาวของ Morningstar) ซึ่งจะลงทุนใน Nasdaq-100 Index โดยมี Top 10 Stock ที่ถือ

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet QQQ 30 Sep 2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet QQQ 30 Sep 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูรายละเอียด QQQ ETF ได้ที่  https://www.invesco.com/qqq-etf/en/home.html

2. TNEXTGEN

จะลงทุนใน ARKW ETF  (5 ดาวของ Morningstar) ซึ่งจะลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต เช่น Cloud, Big Data, E-commerce, Blockchain และ Internet of Things(IoT)

โดยมี Top 10 Stock ที่ถือ

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ARKW 30 Sep 2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ARKW 30 Sep 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูรายละเอียด ARKW ETF  ได้ที่   https://ark-funds.com/arkw

3. LHESPORT-A

จะลงทุนใน ESPO ETF  ซึ่งจะลงทุนในเฉพาะอุตสาหกรรมเกมและ Esport  เท่านั้น  โดยมี Top 10 Stock ที่ถือ

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ESPO 30 Nov 2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ESPO 30 Nov 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูรายละเอียด ESPO ETF  ได้ที่   https://www.vaneck.com/etf/equity/espo/overview/

4. ONE-GECOM

จะเน้นลงทุนใน Amplify Online Retail ETF  (5 ดาวของ Morningstar) ถึง 66%  ที่เหลือจะลงทุนใน Booking Holdings 3.4%, Amazon 3.19% , Alibaba 3.16% (fund factsheet ของ ONE-GECOM)

Amplify Online Retail ETF เน้นลงทุนใน Online Retail โดยมี Top 20 Stock

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet Amplify Online Retail ETF 30 Sep 2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet Amplify Online Retail ETF 30 Sep 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูรายละเอียด Amplify Online Retail ETF ได้ที่  https://amplifyetfs.com/ibuy

5. TGENOME 

จะเน้นลงทุนใน ARK GENOMIC REVOLUTION ETF (ARKG) (5 ดาวของ Morningstar) มุ่งเน้นลงทุนใน Bioinformatics, Stem Cells, Agricultural Biology และ Molecular Diagnostics โดยมีสัดส่วนดังรูป

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ARKG ETF 30 Sep 2020

โดยมี top 10 stock ดังนี้

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ARKG ETF 30 Sep 2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: fund factsheet ARKG ETF 30 Sep 2020

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดูรายละเอียด ARKG ETF ได้ที่  https://ark-funds.com/arkg

6. PRINCIPAL GCLOUD-A

จะเน้นลงทุนใน WisdomTree Cloud Computing Fund ETF (WCLD) ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่ทำ Cloud Computing โดยจะลงทุนตาม BVP Nasdaq Emerging Cloud Index  โดยมีหุ้น top 10 ดังนี้

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: wisdomtree.com 31-Dec-2020

ปี 2021 เลิก Home Bias ด้วยพอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF

Source: wisdomtree.com

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตแบบ Global Technology Focus ETF เป็นเพียงไอเดียการจัดพอร์ตโดยใช้ ETF เป็นหลัก คุณสามารถจะลงทุนผ่านกองทุนที่เป็น Feeder Fund ที่เป็นกองทุนไทย  หรือ อาจจะเปิดบัญชี Offshore ที่ลงทุนใน ETF โดยตรงก็ได้

การลงทุนในต่างประเทศไม่ใช่แค่ Option อีกต่อไป แต่เป็น Must ที่จะต้องทำ

ปี 2021 ขอให้คนไทยเลิก Home Bias กระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างประเทศมากขึ้น

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนในปี 2021

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ