กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

มีนักลงทุนหลายท่านอยากจะจับจังหวะการลงทุนในกองทุนหรือ ETF  เทคนิคหนึ่งที่มีการใช้อย่างมาก คือ การใช้เส้น Moving Average

Paul Tudor Jones หนึ่งใน Market Wizard ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ผู้โด่งดังได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “จงร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับแนวโน้มใหญ่เสมอ และตัวชี้วัดในทุกสิ่งของผมคือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน!” (จาก Siam quant)

ดังนั้นบทความนี้จะเป็นเรื่องการทดสอบ Moving Average ในการลงทุนใน ETF   โดยจะใช้  Moving Average แบบ Exponential ที่ 150 วันเป็นตัวทดสอบ  โดยจะขายถ้าราคาหลุด EMA-150 วันและซื้อถ้าราคามากกว่า  EMA 150 วัน ซึ่งจะทำการ Rotation ทุกเดือน ( ไม่ได้ใช้การ Crossover)

1. ETF ตัวเดียว

การทดสอบจะใช้ SPY ETF ซึ่งเป็นเปรียบได้กับการลงทุนใน S&P500 Index ได้ผลการทดสอบดังรูป

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

ผลการทดสอบมีดังนี้

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF
จากการทดสอบจะเห็นว่า แม้ว่า ผลตอบแทนรวมของการใช้ Moving Average จะน้อยว่าผลตอบแทนรวมของการไม่ได้ใช้ แต่ผลดีคือ ความผันผวนจะลดลงต่ำลงมาก ส่งผลให้ Share Ratio (ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง) ของการใช้ Moving Average สูงกว่า ไม่ได้ใข้ Moving Average

ลองมาดูปี 2020 ปีที่เจอ  COVID-19

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

และ ปี 2008 ที่เป็นการเจอวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

 จะรูปทั้งสองข้างบนจะเห็นว่า  การใช้ Moving Average ที่ 150 วันจะช่วยปัองกันการเกิด Max Drawdown ยามเกิดวิกฤติของตลาดหุ้น

2. พอร์ตการลงทุนแบบหุ้นแบบ Global ETF

หัวข้อนี้เป็นการลงทุนใน ETF ที่จะกระจายทั่วโลกแต่สัดส่วนยังคงเป็นหุ้นอเมริกาโดยมีสัดส่วนดังนี้

  • กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF ไม่มี Moving Average ( buy and hold)ผลการทดสอบเป็นดังนี้

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

  • มี Moving Average

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

จากทดสอบเราได้ตารางสรุปดังนี้

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF
ผลการทดสอบก็ได้เหมือนข้อที่ 1 คือ การใช้ค่า Moving Average 150 วันที่ช่วยเรื่องความผันผวนและก็จะต้องเจอ Max Drawdown อย่างมีนัยยะสำคัญ ส่งผลต่อ Sharpe Ratio ด้วยเช่นกัน

ลองมาดูปี 2020 ปีที่เจอ  COVID-19

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

และ ปี 2008 ที่เป็นการเจอวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยในการลงทุน ETF

จากการทดสอบในปีที่เกิดวิกฤติของตลาดหุ้น  จะพบว่า การใช้ Moving Average จะใช้ป้องกัน Max Draw ได้ดี และ ทำให้ความผันผวนต่ำกว่ากลยุทธ์ที่ไม่มี

3. บทสรุปของกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ย

ข้อดีที่ชัดเจนในการเพิ่มกลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยน คือ ลด Max Drawdown และความผันผวนของพอร์ตการลงทุน   ไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่มผลตอบแทนแต่อย่างใด

ดังนั้นถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ระยะยาวที่ไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อความผันผวนและ Max Drawdown จำนวนมาก กรณีถ้าเกิดวิกฤติขึ้นท่านก็ไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์นี้ก็ได้เป็นโอกาสดีเสียอีกที่จะลงทุนเพิ่มตอนตลาดหุ้นตกหนัก

WealthGuru


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ