นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

นักลงทุนสาย CANSLIM  อย่าพลาด Marketsmith สำหรับการลงทุนหุ้นอเมริกา

ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกา

ถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่ใช้เชิง Hybrid คือใช้ทั้งพื้นฐานและกราฟผสมในการเลือกหุ้น

และที่สำคัญท่านมี Idol เป็น William O’Neil และ Mark Minervini

Marketsmith เป็น Tool สำหรับการทำวิจัยเลือกหุ้นตามแบบฉบับของ CANSLIM

Marketsmith อยู่ในเครือของ investor’s business daily www.investors.com โดยมีผู้ก่อตั้งคือ William J. O’Neil

โดยเขาให้ลูกชายคือ Scott O’Neil เป็นคนดูแลบริหารจัดการ

โดยต่อไปนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเครื่องมือของ Marketsmith

1.MarketSmith University

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

มี VDO ให้เรียนพื้นฐาน จนไปถึงการ Screen หุ้นและมี Webinars สม่ำเสมอในการให้ความรู้ ล่าสุด จะเป็นเรื่อง การบริหารจัดการ position size

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

มี Webinar มากมาย มีการเชิญ สุดยอด Trader เช่น  Mark Minervini หรือ David Ryan มาให้ความรู้เสมอ

2. Chart จบทั้งพื้นฐานและเทคนิคคอล

Chart แบบ Daily

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

Chart แบบ Weekly

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

จาก Chart ที่มีจะมีข้อมูลสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้าน technical หรือ fundamental

ด้าน Technical ก็จะมี

 • Moving average
 • RS ( Relative Strength )
 • Pivot Point
 • Chart Pattern

ด้าน Fundamental ก็จะมี

 • Sale / EPS
 • PE/ROE
 • จำนวนกองทุนที่ถือทุกๆ 3 เดือน

ระบบ CANLSIM จะเลือก fundamental 70% อีก 30% จะใช้ technical

3. ระบบคัดเลือก

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

  สามารถกรองหุ้นด้วยทั้ง fundamental และ technical ได้ ตัวอย่างเป็นการ Screen แบบ Growth Momentum  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • RS rating ต้องมากกว่า 85
 • A/D Rating สัดส่วนของการเก็บหุ้นและกระจายหุ้น ต้องมากกว่า A และ B Rating
 • Up/Down Vol สัดส่วน volume up/down ต้องมากกว่า 1
 • Volume Trade เฉลี่ยที่ 50 วันต้องมากกว่า 500K
 • การเปลี่ยนแปลงของยอดขายเทียบ Q และ Y ต้องมากกว่า 10%
 • ESP Rating การเติบโตของกำไร เทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ต้องมากกว่า 20
 • EPS การเติบโตของกำไรทั้ง Q และ Y ต้องมากกว่า 10%
 • การเติบโตของจำนวนกองทุนที่มาถือหุ้นต้องมากกว่า 1% ต่อไตรมาส
 • ต้องมี EPS surprise ต้องมากกว่า 1%

ผลที่ได้คือ

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

ผลนี้คุณก็จะต้องลงไปดูรายละเอียดต่อไปว่าจะเลือกลงทุนในหุ้นตัวไหน

นอก ตัว Screening ที่คุณสามารถทำเองแล้ว เขาก็มีให้ด้วย เช่น ระบบ CANSLIM , SmithGrowth250 หรือแม้กระทั่งของ Mark Minervini ก็มีตัวอย่าง อย่างเช่น

หุ้น Nvidia

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

หุ้น UPST

นักลงทุนสาย CANSLIM อย่าพลาด MarketSmith

ส่วนใหญ่ผมจะใช้ Marketsmith พร้อมกับ seeking alpha เพราะ seeking alpha จะให้ข้อมูลด้านพื้นฐานดีกว่า

อย่าลืมว่า CANSLIM จะใช้ fundamental  80% และ อีก 20%  เป็น technical ดังนั้นใช้ 2 tool จะทำให้เลือกหุ้นได้ดีขึ้น

WealthGuru


**สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ สามารถดูรายละเอียดและลงชื่อรับบริการได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/port/wealthguru/