ระวังเกษียณทุกข์!!!

ระวังเกษียณทุกข์!!! ถ้าวางแผนลงทุนเกษียณอายุด้วย LTF

จะซื้ออะไรดีนะ LTF หรือ RMF ?
คุณคิดแบบนี้อยู่หรือไม่

LTF สั้นดี ลงทุนไม่กี่ปีเอง
RMF ยาวไปอีกนานนะ กว่าจะได้เงินอายุ 55 ปีไม่คุ้มหรอก

ทุกคนฝันถึงการมีอิสรภาพทางการเงิน หรือการเกษียณอย่างมีความสุข แต่คนส่วนมากมักจะซื้อ LTF มากกว่า RMF เพราะว่า LTF ถือแค่ 5 หรือ 7 ปีหลังจากนั้นก็ขายได้

แต่ระวังความฝันจะพังทลาย!!!!! ถ้าวางแผนเกษียณอายุด้วย LTF

ทำไมผมถึงได้บอกว่า “ระวังความฝันจะพังทลาย!!! ถ้าวางแผนเกษียณอายุด้วย LTF” คำตอบมีดังนี้

1) LTF ทำให้คนขาดวินัยในการออมแบบต่อเนื่อง

เมื่อครบกำหนดเวลา 5 หรือ 7 ปีซึ่งสามารถขายคืนได้
คนส่วนใหญ่มักจะขายหน่วยลงทุนทิ้งเพื่อเอาเงินออกมาใช้
บ้างคนขายไปแล้วนำเงินกลับไปซื้อ LTF
ต่อก็เพื่อผลประโยชน์ด้านภาษี

ทำให้การออมไม่ต่อเนื่องและไม่มีเงินออมใหม่ๆเข้ามาเติมเพิ่ม!!!

2) LTF มีพลังของดอกเบี้ยทบต้นน้อยกว่าการลงทุนใน RMF

ส่วนใหญ่คนลงทุนใน LTF มักจะขายหน่วยลงทุน หลังจากครบ 5 หรือ 7 ปี ทำให้ขาดพลังของดอกเบี้ยทบต้น แต่สำหรับ RMF จะขายหน่วยลงทุนได้ตอนอายุ 55 ปี

ดังนั้นจะทำให้เกิดการออมที่ระยะเวลาที่ยาวนาน เพียงพอที่พลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำงาน ผู้ลงทุนมีโอกาสจะได้ เงินตามเป้าหมายการเกษียณ ณ เวลา ปลายงวดที่ อายุ 55 ปี

3) LTF ขาดความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ต(Assets Allocation)

ในการลงทุนเพื่อการเกษียณนั้น จะต้องมีการปรับสัดส่วนการตามอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนในหุ้นจะต้องลดน้อยลง

แต่ LTF เน้นลงทุนในหุ้น จะต้องลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% ทำให้ ขาดความยืดหยุ่นไม่สามารถปรับพอร์ตตามอายุได้มากนัก

ในขณะที่ RMF จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะ RMF มีนโยบายการลงทุนที่มากกว่า
RMF ลงทุนในหุ้น
RMF ลงทุนในตราสารหนี้
RMF ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
RMF ลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ทำให้ สามารถเลือกปรับพอร์ตตามอายุได้ดีกว่า

ถ้าตอนอายุมาก มีสัดส่วนของหุ้นมากไป ถ้ามีเหตุการณ์หุ้นตกมากๆๆ เงินที่ลงทุนมาเพื่อจะไปใช้หลังเกษียณ ก็จะหายไปเพราะขาดทุนได้ ก็เกษียณทุกข์อาจจะมาเยือนได้

อย่างไรก็ตาม ก็ลงทุนด้วย LTF เพื่อการเกษียณก็ทำได้ ถ้า…

1) ซื้อ LTF ในสัดส่วนการลงทุนในหุ้น

เช่น สัดส่วนการลงทุนเป็น 60% ลงทุนในหุ้น
ที่เหลือ 40% เป็นตราสารหนี้

ในสัดส่วน 60% ก็ซื้อเป็น LTF
อีก 40% ให้ซื้อเป็น RMF ลงทุนในตราสารหนี้
เป็นต้น

2) แม้จะลงทุน LTF แต่ตั้งใจว่าจะไม่ขายถ้าไม่จำเป็น

ตั้งใจจะให้เกิดพลังของดอกเบี้ยทบต้นให้มากที่สุด

ดังนั้นถ้าเป็นการวางแผนการเกษียณ
RMF คือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณ

สิ่งที่คุณควรจะทำคือ

“ จงวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณไว้เป็นเป้าหมายหลักของชีวิตคุณ”

จงอย่ารอให้ลูกหลานเลี้ยง เพราะพวกเขาอาจจะเลี้ยงเราไม่ได้
จงอย่ารอให้รัฐบาลเลี้ยง เพราะพวกเขาอาจจะไม่มีเงินเพียงพอ
จงอย่าคิดว่าเก็บเงินแค่ 10% เพราะคุณอาจจะต้องเก็บเงินมากกว่านั้น
จงอย่ากลัวการลงทุน เพราะการลงทุนเป็นหนทางเดียวที่จะชนะเงินเฟ้อ
จงอย่ากลัวการทำประกันสุขภาพ เพราะคุณจะได้มีสวัสดิการยามแก่
และสุดท้าย

จงเปลี่ยนทัศคติของคุณใหม่

“ จาก เกษียณเริ่มเมื่อไรก็ได้ เป็น เกษียณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้”

สมพจน์ พัดสุวรรณ
#wealthguru