คุณเป็นคนที่ออมและลงทุน แบบกระต่ายหรือแบบเต่า???

หลายคนเคยอ่านนิทานกระต่ายกับเต่า เต่าชนะในการแข่งวิ่งแต่ในโลกของการเงิน ในการออมเงินแบบกระต่ายหรือแบบเต่า ใครจะเป็นผู้ชนะ??

คุณจะเลือกการออมเงินแบบใด??

ถ้าเป้าหมายมีเงิน 100,000 บาท ตอนอายุ 40 ปี ตอนนี้อายุ 30 ปี

Option 1 เริ่มออมอายุ 30 ปี ออมปีละ 7,950 บาท ด้วยผลตอบแทน 5% เป็นเวลา 10 ปี
Option 2 เริ่มออมอายุ 45 ปี ออมปีละ 16,380 บาท  ด้วยผลตอบแทน 10% เป็นเวลา 5 ปี

ทั้ง 2 Option จะได้เงิน 100,000 บาท ตอนอายุ 40 เหมือนกัน
หมายเหตุ ผลตอบแทนไม่มีการันตีขึ้นอยู่กับตลาดการลงทุน

ปัจจัยที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายการเงิน 100,000 บาทมีอะไร ?

ปัจจัยคือ เวลา เงินที่ออมแต่ละปี และ ผลตอบแทน เรามาดูแต่ละปัจจัย

1) ระยะเวลา

เป็นปัจจัยภายในที่คุณควบคุมมันได้ คุณเลือกได้ที่จะเริ่มออมก่อนตอนอายุ 30 หรือ เลือกออมตอนอายุ 35 คุณกำหนดตัวคุณเองเรื่องเวลา แต่ยิ่งออมนานมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า พลังสุดยอดในจักรวาลคือ พลังของดอกเบี้ยทบต้น เขาจึงมีคำพูดว่า ออมก่อนรวยกว่า

2) เงินออมที่ลงทุนไป

เป็นปัจจัยภายในที่คุณควบคุมด้วยเช่นกัน แต่ต้องขึ้นกับวินัยของเรา ถ้าคุณเริ่มต้นออมก่อนดังเช่น Option 1 ด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้น เงินออมคุณก็จะใช้น้อยลง แต่ถ้าคุณเลือก Option 2 คุณก็จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้น ดังนั้นคุณต้องแน่นใจว่า ในอนาคตอายุ 35 คุณจะหาเงินจำนวนมากขึ้นกว่าเกือบ 2 เท่าของ Option 1 นี่คือความเสี่ยงของ Option 2 ต้องเจอ จริงออมช้า ยิ่งจะต้องใช้เงินออมเยอะขึ้น

3) ผลตอบแทน

นี่เป็นปัจจัยภายนอก ที่คุณควบคุมได้ไม่หมด ถ้าคุณเลือก option 2 คุณจะต้องพบกับ ความเสี่ยงของผลตอบแทน ที่อาจจะพลาดเป้าไปได้ตามตลาดที่คุณลงทุน ถ้าผลตอบแทนพลาด คุณต้องใส่เงินออมเงินเพิ่ม ในขณะที่ option 1 จะเจอความเสี่ยงน้อยกว่า

สรุป ผมขอเปรียบเทียบแบบนี้

คนเลือก option 1 เปรียบได้กับเต่า

เริ่มเดินก่อน เริ่มออมก่อนมีวินัยในการใส่เงินไป มีความอดทนรู้จักรอคอยความสำเร็จ เขาเลือกจะควบคุมปัจจัยภายในเรื่องเวลา ยิ่งออมเร็ว ใช้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำให้ใช้เงินน้อยลง มีโอกาสถึงเส้นชัย มีโอกาสถึงเป้าหมายทางการเงิน

คนเลือก option 2 เปรียบได้กับกระต่าย

ค่อยไปวิ่งตอนใกล้ๆ ถึงเส้นชัยก็ได้นี่นา ทำไมต้องรีบ แต่เขาลืมไปว่า เขาจะต้องหาผลตอบแทนที่มากขึ้น ทำให้เขาเสี่ยงมากขึ้น ถ้าเกิดผลตอบแทนไม่ได้ดังหวัง เขาต้องใส่เงินมากขึ้น เขาต้องวิ่งเยอะขึ้น เขาต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น เพื่อจะได้มีเงินออมมากขึ้น

คำถามคือ เมื่อถึงตอนนั้น เขาจะมีแรงวิ่งแค่ไหน

ดังนั้นในระยะยาว option 1 always win over option 2

Option 1 มีโอกาสถึงเป้าหมายการเงินมากกว่า option 2 ถ้าคุณมีเป้าหมายขัดเจน เข่นต้องเกษียณ 55 ปี อย่ารอถึง 45 ปีค่อยเก็บเงิน เพราะคุณจะต้องวิ่งเหมือนกระต่าย วิ่งเร็วจนหมดแรง ก็อาจจะไม่ถึงเส้นชัย

จงเริ่มเก็บเงิน ณ บัด NOW!!!
ทำตัวเหมือนเต่า ที่มีวินัยในการออม ที่มีอดทนในการออม