ก่อนวางแผนธุรกิจครอบครัว ต้องเข้าใจปัญหากับพลวัตรของธุรกิจครอบครัว

มีกี่ครอบครัว กี่ครั้งแล้วที่เราเห็นความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวตามข่าว?

ดังนั้นก่อนวางแผนธุรกิจครอบครัว เราจะต้องเข้าใจพลวัตรของธุรกิจครอบครัว

ความเป็นเจ้าของ ครอบครัว และธุรกิจ จะถูกขับเคลื่อนไปตามวงจรแห่งกาลเวลา โดยแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาตามลำดับเฉพาะตัว

ในภาพใหญ่จะมีแกนหลักอยู่ 3 แกนดังรูปนี้

ก่อนวางแผนธุรกิจครอบครัว ต้องเข้าใจปัญหากับพลวัตรของธุรกิจครอบครัว

จาก Generation to Generation: Life Cycles of the Family Business, Kelin E. Gersick, ed. (Harvard Business Review Press, 1997)  

เริ่มที่

1. แกนธุรกิจ

มี 3 ระยะ เริ่มต้นธุรกิจ ธุรกิจกำลังเติบโต และ เติบโตเต็มที่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไป เจ้าของที่เป็นรุ่นที่ 1 มักจะทำผ่านช่วงเริ่มต้นมาและเติบโตมาหมดแล้ว  โดยธุรกิจที่กำลังจะส่งต่อ ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะที่ “เติบโตเต็มที่แล้ว”  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ

 • กลยุทธ์ที่จะสร้าง S-Curve เพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้น ซึ่งอาจจะลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่เกี่ยวกัน
 • ขาดมืออาชีพมาช่วยบริหารในกิจการเติบโต
 • ขาดโครงสร้างธุรกิจที่จะ Scale Out ได้
 • บริหารสินทรัพย์ครอบครัวอย่างไรให้เติบโตทันสมาชิกครอบครัว ลองนึกภาพดูว่า จำนวนสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น แต่เงินกงสีที่ได้จากธุรกิจเพิ่มไม่ทันการใช้จ่ายเงินของสมาชิกในครอบครัว

2. แกนความเป็นเจ้าของ

มี 3 ระยะคือ เจ้าของคนเดียว  พี่น้อง และ เครือญาติ   แต่ละระยะบ่งบอกถึงขนาดของครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น ยิ่งครอบครัวใหญ่ปัญหาก็ยิ่งตามมา  ปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือ

 • กลไกในการจัดสรรความเป็นเจ้าของ
 • ไม่มีจัดสรรระบบสวัสดิการและผลประโยชน์
 • การซื้อขายหุ้น สภาพคล่องของผู้ถือหุ้น
 • นโยบายเงินปันผลและกู้ยืมเงิน

3. แกนครอบครัว

มี 4 ระยะ รุ่นแรกทำคนเดียว คนในครอบครัวเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ  ทำงานร่วมกันทำงานเป็นทีม  และ ส่งมอบรุ่นต่อไป

ตั้งแต่ระยะที่ 2 คือ คนในครอบครัวเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ  ก็เริ่มมีปัญหาคือ

 • ขาดกลไก การจ้างสมาชิกและกฏระเบียบในการทำงานร่วมกัน
 • ขาดการสร้างผู้นำที่จะทดแทนรุ่นต่อไป
 • ขาดการสื่อสารระหว่าง ยิ่งคนเยอะ ยิ่งมีปัญหา
 • ขาดกลไกระงับข้อพิพาท
 • การรักษาความกลมเกลียวของทีม
 • การรักษาวัฒนธรรมและคุณค่าของครอบครัว

WealthGuru

*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ