แจ้งเตือน

สามารถกดรับคูปองได้วันที่ 4 – 30 มิ.ย. 2567

FINT คืออะไร?

“พลิกวงการการลงทุน ลดค่าธรรมเนียมได้”

FINT เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์บนเทคโนโลยีบล๊อกเชน Ethereum ที่จะให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการรับประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ บนผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มเรา โดยทุกๆ การลงทุน 5,000 บาท รับไปเลย 1 FINT ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

FINT สามารถใช้แลกส่วนลดค่าธรรมเนียมซื้อกองทุน Cashback สูงสุด 20,000 บาท*

ฟินโนมีนา มอบมิติใหม่ของการลงทุน…สู่การเป็นดิจิตอล Wealth Creation Platform

ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุน

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

หรือมีข้อสงสัย กดลงทะเบียนเปิดบัญชีรับ FINT

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เราจะติดต่อท่านกลับอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชีรับ 100 FINT

 

เมื่อกดปุ่ม ยืนยันลงทะเบียน แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FINNOMENA แล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ดาวน์โหลดแอป FINNOMENA ใน App Store หรือ Google Play Store โดยอัพเดทแอปให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
 2. เข้าหน้ากิจกรรม “แจกคูปอง 10,000 FINT” บนแอป FINNOMENA เพื่อรับคูปอง FINT ในหน้ากิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนมีสิทธิ์ได้รับคูปอง FINT สูงสุด 1 คูปองต่อคน
 3. ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม: 4 – 30 มิถุนายน 2024
 4. คูปอง FINT จะสามารถใช้แลก Cashback ได้เฉพาะการซื้อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 4 – 30 มิถุนายน 2024 เท่านั้น หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ใช้คูปอง FINT ภายในระยะเวลาที่กำหนด คูปองจะหมดอายุและ FINT ที่เหลือจากคูปองจะหายไปทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
 5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้คูปอง FINT ในการเข้าร่วม FINT Cashback สำหรับกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน* (Front-end Fee) จาก บลจ. สูงสุดถึง 20%
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้คูปอง FINT แลกรับ Cashback ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุนภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่สร้างรายการคำสั่งซื้อกองทุน
 7. คำสั่งซื้อกองทุนจะต้องมีวันที่รายการมีผล (วันที่ตัดเงินค่าซื้อกองทุน) ไม่เกิน 14 วัน และ กองทุนต้องเข้าสู่แผนของผู้ใช้ไม่เกิน 20 วันจากวันที่แลก FINT
 8. Cashback จะคืนในรูปแบบกองทุนตลาดเงิน K-CASH เข้าไปยังแผนของคุณ โดยถ้ามีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผน D.I.Y. แผนแรก กรณีที่ไม่มีแผน D.I.Y. จะเข้าไปที่แผนแรกที่คุณสร้าง 
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลก Cashback จะได้รับ Cashback ภายในวันที่ 4 – 30 มิถุนายน 2024

*ส่วนลดค่าธรรมเนียมกองทุนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**รายการคำสั่งซื้อที่ถูกนำไปคำนวณ Cashback จะไม่เข้าร่วมกิจกรรม ลงทุนรับ FINT

คูปอง 10,000 FINT จำนวน 1 คูปอง สามารถนำไปแลกรับ Cashback ได้สูงสุด 20,000 บาท สำหรับวงเงินลงทุนสูงสุด 10,000,000 บาท (แลกรับได้ไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด)

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับ FINNOMENA FUNDS และมีผู้ดูแลสังกัด FINNOMENA FUNDS เท่านั้น
 2. บริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับคูปอง FINT และแลก Cashback แก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามกฎกติกาและเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ภายใต้ระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนดเท่านั้น โดยระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม คือ 4 – 30 มิถุนายน 2024
 3. คูปอง FINT แต่ละประเภทมีจำนวนตามที่บริษัทกำหนด โดยเงื่อนไขการใช้คูปอง FINT ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 4. คูปอง FINT ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิการรับคูปองให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ โดยคูปองดังกล่าวจะหมดอายุหลังจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
 5. กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้คูปอง FINT เพื่อแลก Cashback ไปแล้ว จะไม่สามารถนำ Cashback แลกกลับเป็น FINT ได้อีก
 6. บริษัทจำกัด Cashback สูงสุดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดย Cashback ที่ได้รับจะไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าเงินลงทุน ตามที่บริษัทกำหนด
 7. การคำนวณ Cashback จะต้องเป็นกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรม FINT Cashback เท่านั้น โดยการคำนวณ Cashback จะคำนวณจากค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามที่บริษัทกำหนดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อกองทุนมากกว่าจำนวนวงเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ์แลก Cashback ทางบริษัทจะคำนวณเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ Cashback ในจำนวนที่มากที่สุด
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลก Cashback จะได้รับ Cashback ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2024
 9. เงื่อนไขของกองทุนที่ใช้คำนวณ Cashback ต้องเป็นการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนในวันเดียวกับวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้สิทธิ์แลก Cashback โดยต้องทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสำเร็จภายใน 14 วัน และกองทุนที่ทำรายการซื้อนั้นต้องเข้าสู่แผนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่ทำการใช้สิทธิ์แลก Cashback  กรณีที่เป็นคำสั่งซื้อแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) วันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนต้องตรงกับวันที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการใช้สิทธิ์แลก Cashback
 10. กรณีกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทขอยกเว้นการคำนวณ Cashback ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้สิทธิ์
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การใช้กิจกรรม FINT Cashback ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น โดยธุรกรรมที่ถูกคำนวณ Cashback จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมลงทุนรับ FINT
 12. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเนื่องจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 13. บริษัทจะไม่รับผิดต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมถึงความเสียหาย สูญเสีย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจาก Cashback ที่ได้รับ 
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สุด
 15. บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม วิธีการเล่น รายการของขวัญและรายละเอียดเพิ่มเติมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 16. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ connect@fint.finance