พอร์ต 1st Million เลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง?

ต้องเกริ่นก่อนว่าสินทรัพย์การลงทุนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผมอธิบายคร่าว ๆ ดังนี้ครับ

เงินฝากออมทรัพย์ – ผลตอบแทน 0.5% เสี่ยงต่ำ

หุ้น – 8-10% เสี่ยงสูง

กองทุนรวม – 5-8% เสี่ยงปานกลาง

หุ้นกู้ – 3-5% เสี่ยงต่ำ

พันธบัตรผลตอบแทน – 1-3% เสี่ยงต่ำ

ถ้าเราเอาเงินไปฝากไว้ในออมทรัพย์ ผลตอบแทนที่ได้จะน้อยแม้มีความเสี่ยงต่ำ

ถ้าเราเอาเงินไปอยู่ในหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็จะสูงตาม ทว่าโลกความจริงเราไม่จำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพียงอย่างเดียวก็ได้ ถ้าเราเลือกเป็นและเข้าใจรายละเอียดของสินทรัพย์นั้นๆ

…และนี่คือสิ่งที่แผนการลงทุน 1stMillion ทำให้คุณครับ

แผน 1st Million ลงทุนในสินทรัพย์ 2 ประเภทเป็นหลัก

1. หุ้น – 1st Million มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงจากหุ้นต่างประเทศและหุ้นไทย สัดส่วน 45% สำหรับหุ้นต่างประเทศ และ 35% สำหรับหุ้นไทย โดยเฉลี่ยแล้วหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8-10% ต่อปี แต่ข้อเสียคือมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น 1st Million จึงทำการกระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยและกองทุนรวมหุ้นทั่วโลก

เพราะฝนตกมักไม่ทั่วฟ้า ขาขึ้นและขาลงของตลาดหุ้นก็ไม่เหมือนกันในแต่ละประเทศ การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดความผันผวนของการลงทุนได้ ในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ผลตอบแทนมีโอกาสอยู่ในระดับสูงได้

2. ตราสารหนี้ – นอกจากการสร้างผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์หลายเท่าตัวแล้ว 1st Million ยังทำการลงทุนในตราสารหนี้อย่างพันธบัตรรัฐบาลเพื่อช่วยในการลดความผันผวนด้วย แผน 1s tMillion มีการลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วน 20%

พอร์ต 1st Million เลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง?

สัดส่วนการลงทุนของแผนการลงทุน 1st Million
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
ที่มา: FINNOMENA

แผนการลงทุน 1st Million เลือกสินทรัพย์ด้วย Black Litterman Model

สัดส่วนการลงทุนว่าตอนไหนจะปรับไปลงหุ้นเยอะหุ้นน้อย หรือถือตราสารหนี้เยอะเป็นพิเศษ เป็นหน้าที่ของโมเดลการลงทุนที่ประยุกต์แนวคิดการจัดสรรทรัพย์สินการลงทุนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Goldman Sachs วาณิชธนกิจระดับโลกตั้งแต่ปี 1992 ตัวโมเดลจะเข้าไปคัดเลือกสินทรัพย์โดยดูทั้งปัจจัยเรื่องผลตอบแทน ความผันผวน รวมไปถึงการนำความสัมพันธ์ของแต่ละสินทรัพย์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเพื่อเลือกสัดส่วนสินทรัพย์ที่ดีที่สุด มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงสุด ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้

นี่คือการสรุปการทำงานง่าย ๆ ของแผนการลงทุน 1st Million ที่ใช้เทคโนโลยีอันชาญฉลาด ทำให้ใคร ๆ ก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านได้ด้วยการลงทุนในกองทุนรวม

เวลาเป็นสิ่งที่มีมูลค่า อยากเริ่มต้นลงทุนเร็วให้มีเงินล้านไว ๆ ลองใช้แผนการลงทุน 1st Million ได้ทันที เปิดบัญชีออนไลน์ เปิดทางสู่เงินล้านให้ตัวคุณเอง วันนี้เลย ! ที่ https://www.finnomena.com/1stM/


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ