ข้อมูลอ้างอิง

http://www.chron.com/business/businesspeople/article/youngest-2017-billionaires-wealth-world-11820967.php

10 ข้อผิดพลาดการลงทุนกองทุนรวม