ประกาศ FINNOMENA ขอแจ้งยกเลิกการขยายเวลาให้บริการลูกค้าระหว่าง 8.30-20.30 โดยกลับมาให้บริการลูกค้าช่วงเวลาปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

โดยเปิดให้บริการเวลา 8.30 – 17.30 น. ทุกวันทำการจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำหรับลูกค้า ท่านสามารถติดต่อทำธุรกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 02-026-5100
LINE Official Account @FINNOMENAPORT
Email: connect@finnomena.com

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด (และบริษัทในเครือ)

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ