Club Fund Day – ep 3 :ลโก้ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน คืออะไร? มีหรือไม่มีดีกว่ากัน?
ติดตาม FINNOMENA PODCAST


5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตอกย้ำความเป็นผู้นำฟินเทคแห่งแรกที่พร้อมให้บริการให้คำแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างมีมาตรฐานภายใต้แพลตฟอร์ม “FINNOMENA”

ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาตรฐานการให้บริการแก่นักลงทุนภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินและผู้บริการต่าง ๆ ในตลาดทุน มุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำ และวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งรวมถึงส่งเสริมการใช้ฟินเทคเพื่อตอบโจทย์และเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนทางการเงิน ฟินโนมีนาในฐานะผู้ให้บริการนักลงทุนไทยที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการลงทุนจึงพร้อมตอบโจทย์ดังกล่าว

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

“5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานใหม่ที่ถูกกำหนดขึ้น แต่เป็นมาตรฐานที่นักลงทุนหลาย ๆ คนมักจะถามถึงรูปแบบการบริการให้คำแนะนำการลงทุนแบบครบวงจรที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ ไม่จำกัดแค่เพียงผู้ที่มีฐานะทางการเงินสูง (High Net Worth) ด้วยความเชื่อของบริษัทในการผลักดันและส่งเสริมให้เรื่องการลงทุนและบริการการแนะนำลงทุนแบบครบวงจรเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงคนหมู่มาก รวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่เคยลงทุนและยังไม่มีความรู้ สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจและเริ่มใช้บริการด้วยเงินจำนวนไม่มากได้ จึงเป็นเหตุผลให้บลน.ฟินโนมีนาพัฒนาบริการบนแพลตฟอร์ม FINNOMENA PORT เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี ทั้งรูปแบบแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์

มาดูกันว่าทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้าง แล้ว FINNOMENA PORT ตอบโจทย์อย่างไร?

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

1. วิเคราะห์ความต้องการ 

การวิเคราะห์ความต้องการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทุน โดยให้ผู้ลงทุนได้ตรวจสอบเป้าหมายและความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจผู้ลงทุน เพื่อให้กำหนด แนวทางการออกแบบการลงทุนได้สอดคล้องตามจริงกับพฤติกรรมและความสนใจของผู้ลงทุน

FINNOMENA PORT ช่วยสร้างแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้ เรามีแผนการลงทุนแยกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 1) GOAL: จัดพอร์ตด้วย DCA เพื่อบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินล้าน เกษียณ การศึกษาลูก หรือการพักเงิน 2) Private Wealth : จัดพอร์ตแบบมืออาชีพ เพื่อบริหารสภาพคล่อง สะสมมูลค่า สร้างรายได้จากเงินลงทุน และ 3) Selection : จัดพอร์ตที่คุณชอบ โดยทางเราจะเติมสิ่งที่ใช่ นั่นก็คือเราจะช่วยวิเคราะห์กองทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ

นักลงทุนสามารถดูข้อมูลของแต่ละแผนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/port/

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

2. กำหนดสัดส่วนเงินลงทุน

การกำหนดสัดส่วนเงินลงทุน (asset allocation) เพื่อให้สัมพันธ์กับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบสัดส่วนในการแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ว่าจะลงในตราสารประเภทไหน ลงกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์ลักษณะใด ในสัดส่วนเท่าไร โดยจะวิเคราะห์และกำหนดให้ชัดในขั้นตอนนี้ เพื่อวางรากฐานสัดส่วนเงินลงทุนของผู้ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการในระยะยาว

นอกจาก FINNOMENA PORT จะจัดสัดส่วนเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทกองทุนรวมแล้ว เรายังกระจายการลงทุนไปทั่วโลก (Global Asset Allocation) ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศอีกด้วย ประเภทกองทุนรวมที่เราลงทุนนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่กองทุนหุ้นไทย/ต่างประเทศ กองทุนเน้นอุตสาหกรรม เช่น อสังหาฯ เทคฯ และ Healthcare กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนตราสารหนี้/ตลาดเงิน โดยสัดส่วนของแต่ละประเภทกองทุนรวมจะแตกต่างกันไปออกไป ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนที่นักลงทุนเลือกในขั้นตอนที่ 1

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

3. เลือกลงทุนตามเป้าหมาย

การเลือกลงทุนตามเป้าหมาย การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาลงทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในขั้นตอนที่ 2 เป็นการลงรายละเอียดว่า ควรลงทุนในอะไร ซึ่งจะเลือกด้วยเหตุด้วยผล ด้วยความเข้าใจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยง ที่ผู้ลงทุนรับได้ ทำให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน

ต่อเนื่องมาจากขั้นตอนที่ 2 FINNOMENA PORT จะลงรายละเอียดว่านักลงทุนควรลงทุนในกองทุนอะไร ความพิเศษของเราคือจุดยืนของการเป็นผู้ให้คำแนะนำแบบไม่จำกัดค่าย   นักลงทุนจะได้รับคำแนะนำการลงทุนกับกองทุนรวมที่ดีและเหมาะสมที่สุด (Best-in-Class) โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นกองทุนของค่ายใดค่ายหนึ่ง (Unbiased Selection)

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

4. ติดตามและปรับกลยุทธ์

สถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การหยุดนิ่งจะเป็นจุดอันตรายที่ทำให้การลงทุนผิดเป้าได้ง่าย การติดตามและปรับกลยุทธ์การลงทุน ให้ทันกับสถานการณ์ จะช่วยให้แผนการลงทุนไปถึงเป้าหมายได้จริงมากยิ่งขึ้น เมื่อแนะนำมาถึงขั้นที่สามแล้ว ขั้นที่สี่จึงเป็นเสมือนเพื่อนที่จะช่วยคอยดูแลให้การลงทุนไม่หลุดจากเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความพิเศษของ FINNOMENA PORT ที่ทำให้นักลงทุนหลาย ๆ คนให้การตอบรับเป็นอย่างดี คือ บริการแจ้งเตือนให้ซื้อและขายเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม (ปรับพอร์ต) เพราะการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว นักลงทุนจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เราจึงได้พัฒนาบริการให้คำแนะนำปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ FINNOMENA จะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมคำแนะนำซื้อ/ขายพร้อมเหตุผลอย่างละเอียด เมื่อพอร์ตของนักลงทุนจำเป็นต้องมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดรับกับสภาวะตลาดและเป้าหมายของนักลงทุน นอกจากนี้เรายังมีการอัพเดตข่าวสารการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่านบทความประจำเดือน Webinar และไลน์ @FINNOMENA PORT อีกด้วย

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

5. รายงานสถานะการลงทุน

การรายงานสถานะการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบเป็นระยะ ๆ มีผลอย่างมากต่อการติดตามตรวจสอบและทบทวนการลงทุน ว่ามีความคืบหน้า สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่วางไว้แล้วหรือยัง

สมาชิก FINNOMENA PORT สามารถติดตามสถานะพอร์ตการลงทุนได้อย่างง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น FINNOMENA ผ่านเว็บไซต์ https://www.finnomena.com รวมถึงยังสามารถโทรติดต่อทีม Investment Advisory เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสถานะการลงทุนได้อีกด้วย

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

นอกจากนี้ สิ่งที่นักลงทุนมักจะกังวล คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการลงทุน

สำหรับผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น FINNOMENA สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ iOS และ Android และการใช้บริการเลือกกองทุนรวมผ่าน FINNOMENA PORT ก็ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน !!

5 ขั้นตอนที่ FINNOMENA จะช่วยให้คุณมั่นใจกับการลงทุนมากยิ่งขึ้น !!

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจกับ 5 ขั้นตอนตามมาตรฐานของก.ล.ต.

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร. 02-026-5100 หรือพูดคุยกับพนักงานผ่านไลน์ @FINNOMENAPORT (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com)

Source:
5ขั้นมั่นใจลงทุน.com

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน


ติดตาม FINNOMENA Podcast ได้ทุกช่องทางที่คุณมี

App Spotify
https://finno.me/spotify

App Google podcasts
https://finno.me/googlepodcast

Apple podcast
https://finno.me/applepodcast

App Soundcloud
https://finno.me/soundcloud

Podbean
https://finno.me/podbean

Youtube
https://finno.me/youtubepodcast