อ่านเพิ่มเติมได้ที่

http://www.businessinsider.com/bill-gates-favorite-books-2017-5

https://www.gatesnotes.com/About-Bill-Gates/Best-Books-2017

และรายละเอียดหนังสือจาก https://www.goodreads.com