แจ้งเตือน

สุขเต็ม 10 กับทุกเป้าหมายการลงทุน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564

กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

กองทุนชั้นนำกว่า 200 กองทุน จาก 22 บลจ. ทั้งประเภท Equity, Allocation, Property&REITs, Commodities, Bond*

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างกองทุนที่ร่วมโปรโมชั่น

ONE-UGG-RA

กองทุนหลักคือ Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund บริหารโดย Baillie Gifford เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

K-CHINA-A(A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

KF-HJAPAND

กองทุนหุ้นญี่ปุ่นจาก JPMorgan บริษัทบริหารสินทรัพย์ระดับโลก มีนโยบายลงทุนแบบ High Conviction เปิดกว้างลงทุนได้ทั้งหุ้นขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในอดีตที่ผ่านมา ผลตอบแทนระยะยาวชนะ Benchmark อย่าง TOPIX

นัดกันมาลงทุนที่ FINNOMENA

รับโบนัสของขวัญการลงทุนมาแรงในช่วงนี้

เลือกของขวัญที่คุณต้องการ ยอดลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

Gift_iMac (Orange)

iMac 256GB (สี Orange)

ยอดลงทุน 24,950,000 บาท

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

ยอดลงทุน 15,500,000 บาท

Bewell Ergonomic Chair

ยอดลงทุน 10,450,000 บาท

Nespresso Essenza Mini

ยอดลงทุน 2,450,000 บาท

Logitech (C922) Webcam

ยอดลงทุน 1,500,000 บาท

Xiaomi Bluetooth Keyboard MIIIW Air 85

ยอดลงทุน 745,000 บาท

Bewell Healthy Back H-06

ยอดลงทุน 420,000 บาท

K-CASH 100 THB

ยอดลงทุน 50,000 บาท

และอื่นๆ อีกมากมาย

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

เลือกของขวัญ

เลือกของขวัญที่คุณต้องการจากรายการของขวัญ

ยืนยันของขวัญ

ยืนยันรายการเพื่อดูยอดเงินลงทุนรวมที่คุณต้องลงทุน

เริ่มต้นลงทุน

ลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นตามยอดเงินลงทุนที่กำหนดเพื่อรับรางวัลที่คุณเลือก โดยนับยอดเงินลงทุนรวมทั้งหมด* ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 พ.ย 64

รับของรางวัล

รอรับของรางวัลที่คุณเลือกจาก FINNOMENA หลังจากโปรโมชั่นจบลง

เงื่อนไขกิจกรรม

 • ระยะเวลาการสะสมหน่วยลงทุนตามโปรโมชัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 • การรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ลงทุนจะต้องกดปุ่ม “เข้าร่วมกิจกรรม” และเลือกของรางวัล ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-10-10-double-happiness และกดปุ่ม “ยืนยันของรางวัล” โดยสมบูรณ์จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ผู้รับสิทธิ์สามารถเลือกของรางวัลได้มากกว่า 1 รายการ  โดยต้องระบุจำนวนชิ้นของรางวัลนั้น ๆ ด้วย  โดยระบบจะคำนวณและสรุปยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิให้ตามรายการและจำนวนของรางวัลที่ผู้รับสิทธิ์กดเลือกไว้
 • การได้รับของรางวัลตามที่ผู้ได้รับสิทธิ์ได้เลือกไว้  ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิให้ครบและตรงตามเงื่อนไข จึงจะได้รับของรางวัลตามที่เลือกไว้ได้ โดยระบบจะคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น 
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมแคมเปญ
  • บริษัทจะคำนวณจำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉพาะยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนที่เป็นยอดเงินลงทุนใหม่ของกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องคงยอดเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2564  ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก ของกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากการทำคำสั่งดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้าในกองทุนนั้น หากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนนั้นหลังจากหักลบการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก มีมูลค่าน้อยกว่า 0 จะไม่ถูกนำมาคำนวณในยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ซื้อกองทุน A ซึ่งเข้าร่วมโปรโมชั่น และทำการขายหรือสับเปลี่ยนกองทุน A ออกก่อนวันที่ 30 พ.ย. 64 จำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่นับรวมในโปรโมชั่นจะคำนวณจากยอดซื้อกองทุน A หักออกจากยอดขายหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุน A
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 พ.ย. 64 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น. 
 • กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง
  ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์มีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก  (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • การตรวจสอบและแก้ไขของรางวัล  ผู้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ และรายการของรางวัลที่เลือกไว้ ได้เองทางหน้าเว็ปไซต์ และสามารถแก้ไขของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 จนถึงวันที่ 16 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • การมอบของรางวัลที่เป็นของกำนัล  ทางบริษัทจะส่งจัดส่งของรางวัลให้ผู้รับสิทธิ์ ตามที่อยู่ในการจัดส่ง ที่ผู้รับสิทธิ์แจ้งไว้ ณ ตอนที่กดรับโปรโมชัน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65  ในกรณีที่ของรางวัลหมด และ/หรือ ยกเลิกนำเข้าและผลิตสินค้า หรือปรับเปลี่ยนราคาโดยเจ้าของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • การรับของรางวัลประเภทหน่วยลงทุน K-CASH ผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชัน โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุด ที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving ของผู้รับสิทธิ์  หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีและสร้างแผนการลงทุนใหม่สำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทจะดำเนินการให้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในระบบ
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กลต.  ยอดเงินลงทุนในกองทุนรวมที่มีรายการส่งเสริมการขายกับทาง บลจ. โดยตรง จะไม่เข้าร่วมในโปรโมชันนี้
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชันนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการโปรโมชันอื่น ๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน จากเงินลงทุนเดียวกัน
 • สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่เลือกรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH ในกรณีที่ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้รับสิทธิ์ ไม่ครบตามมูลค่าของรางวัล ที่ได้เลือกไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับมูลค่าหน่วยลงทุน K-CASH ที่ท่านจะได้รับ ให้ตรงกับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิโดยอัตโนมัติ
 • ในกรณียอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของผู้รับสิทธิ์สูงกว่าจำนวนของขวัญที่เลือกไว้ แต่ไม่มีการเลือกของขวัญเพิ่มด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 16 ธ.ค. 2564 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์มอบหน่วยลงทุน K-CASH สำหรับยอดเงินลงทุนสะสมส่วนที่สูงกว่าจำนวนของขวัญ
 • ของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด