แจ้งเตือน
FINNOMENA BIG BONUS

เลือกให้รางวัลตัวเอง ด้วยไอเท็มที่เลือกเองได้ เพียงสะสมยอดลงทุนตามเป้า

ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64

FINNOMENA BIG BONUS

กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

มากกว่า 200 กองทุน จาก 20 บลจ. ทั้งประเภท Equity, Allocation, Property&REITs, Commodities, Bond*

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ตัวอย่างกองทุนที่ร่วมโปรโมชั่น

ONE-UGG-RA

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

K-CHINA-A(A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​ (กองทุนหลัก) ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares ​

K-USA-A(A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley-US Advantage Fund(กองทุน หลัก) ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

นัดกันมาลงทุนที่ FINNOMENA

รับโบนัสของขวัญการลงทุนมาแรงในช่วงนี้

เลือกของขวัญที่คุณต้องการ ยอดลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

Gift_iMac (Orange)

iMac (Orange) รุ่น 24" ความจุ 256GB

ยอดลงทุน 24,950,000 บาท

Iphone 12 (Purple) 128 GB

ยอดลงทุน 15,950,000 บาท

LG หน้ากากฟอกอากาศ PuriCare (สีขาว) + UV Case

ยอดลงทุน 4,990,000 บาท

Xiaomi Mi Smart Steam Oven Toaster 12L

ยอดลงทุน 1,095,000 บาท

Shopee Voucher

ยอดลงทุน 50,000 บาท

FoodPanda Voucher

ยอดลงทุน 50,000 บาท

LINEMAN Voucher

ยอดลงทุน 50,000 บาท

K-CASH 100 THB

ยอดลงทุน 50,000 บาท

และอื่นๆ อีกมากมาย

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

เลือกของขวัญ

เลือกของขวัญที่คุณต้องการจากรายการของขวัญ

ยืนยันของขวัญ

ยืนยันรายการเพื่อดูยอดเงินลงทุนรวมที่คุณต้องลงทุน

เริ่มต้นลงทุน

ลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นตามยอดเงินลงทุนที่กำหนดเพื่อรับรางวัลที่คุณเลือก โดยนับยอดเงินลงทุนรวมทั้งหมด* ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. - 31 ก.ค. 64

รับของรางวัล

รอรับของรางวัลที่คุณเลือกจาก FINNOMENA หลังจากโปรโมชั่นจบลง

เงื่อนไขกิจกรรม

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น

 • ระยะเวลาการสะสมหน่วยลงทุนตามโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564
 • การรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ลงทุนจะต้องกดปุ่ม “เลือกของรางวัล” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-big-bonus/ และกดปุ่ม “ยืนยันของรางวัล” โดยสมบูรณ์จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโปรโมชั่น
 • ผู้รับสิทธิ์สามารถเลือกของรางวัลได้มากกว่า 1 รายการ  โดยต้องระบุจำนวนชิ้นของรางวัลนั้น ๆ ด้วย  โดยระบบจะคำนวณและสรุปยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิให้ตามรายการและจำนวนของรางวัลที่ผู้รับสิทธิ์กดเลือกไว้
 • รายการของรางวัลชนิดเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์เลือกได้จำนวนสูงสุด 5 ชิ้น ต่อหนึ่งสิทธิ์   ยกเว้น Gift Card หน่วยลงทุน K-CASH สามารถใช้สิทธิ์เลือกได้จำนวนสูงสุด 10 ชิ้น ต่อหนึ่งสิทธิ์
 • การได้รับของรางวัล  ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิให้ครบและตรงตามเงื่อนไข จึงจะได้รับของรางวัลตามที่เลือกไว้ได้ โดยระบบจะคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิใหม่ที่มีการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแคมเปญนี้เท่านั้น 
 • ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • การนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมแคมเปญ
  • บริษัทจะคำนวณจำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิเฉพาะยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนที่เป็นยอดเงินลงทุนใหม่ของกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น และผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องคงยอดเงินลงทุนไว้จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564  ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
  • กรณีที่ลูกค้ามีการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก ของกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย จำนวนเงินลงทุนที่เกิดจากการทำคำสั่งดังกล่าวดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากยอดซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้าในกองทุนนั้น หากยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิของกองทุนนั้นหลังจากหักลบการขายคืน โอนสับเปลี่ยนออก มีมูลค่าน้อยกว่า 0 จะไม่ถูกนำมาคำนวณในยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ซื้อกองทุน A ซึ่งเข้าร่วมโปรโมชั่น และทำการขายหรือสับเปลี่ยนกองทุน A ออกก่อนวันที่ 31 ก.ค. 64 จำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิที่นับรวมในโปรโมชั่นจะคำนวณจากยอดซื้อกองทุน A หักออกจากยอดขายหรือสับเปลี่ยนออกของกองทุน A
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 ก.ค. 64 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • การตรวจสอบและแก้ไขของรางวัล  ผู้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ และรายการของรางวัลที่เลือกไว้ ได้เองทางหน้าเว็ปไซต์ และสามารถแก้ไขของรางวัลได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 64 จนถึงวันที่ 9 ส.ค. 64 เท่านั้น
 • การมอบของรางวัลที่เป็นของกำนัล  ทางบริษัทจะส่งจัดส่งของรางวัลให้ผู้รับสิทธิ์ ตามที่อยู่ในการจัดส่ง ที่ผู้รับสิทธิ์แจ้งไว้ ณ ตอนที่กดรับโปรโมชั่น ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64  ในกรณีที่ของรางวัลหมด และ/หรือ ยกเลิกนำเข้าและผลิตสินค้าโดยเจ้าของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • การรับของรางวัลประเภทหน่วยลงทุน K-CASH ผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ในบัญชีแผนการลงทุนล่าสุด ที่ไม่ใช่แผนการลงทุน Tax saving ของผู้รับสิทธิ์  หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีและสร้างแผนการลงทุนใหม่สำเร็จของผู้รับสิทธิ์ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบ
 • ของรางวัลทุกประเภทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อขัดแย้ง และ/หรือ ข้อขัดข้อง และ/หรือ ข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ประเภทกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น *