แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนที่ร่วมรายการ

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลดแอป FINNOMENA ใน App Store หรือ Google Play Store โดยอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เข้ามาที่หน้าหลักกดเลือกตรงโปรไฟล์วงกลมมุมซ้าย

เลือก “โปรโมชั่นทั้งหมด”

กดเลือกคูปองที่ต้องการ ในที่นี้ คือ กิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟิน

กดรับสิทธิ์

ลงทุนในกองทุน ตามรายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟิน ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

FINT คืออะไร?

“พลิกวงการการลงทุน ลดค่าธรรมเนียมได้”

FINT เป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์บนเทคโนโลยีบล๊อกเชน Ethereum ที่จะให้สิทธิ์ผู้ถือโทเคนในการรับประโยชน์จากการใช้งานแพลตฟอร์มและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ บนผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มเรา  โดยทุกๆการลงทุน 5,000 บาท รับไปเลย 1 FINT

ฟินโนมีนา มอบมิติใหม่ของการลงทุน…สู่การเป็นดิจิตอล Wealth Creation Platform

ตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุน

FINT ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

ใช้แลก Cashback ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุน

FINT Cashback อย่ามัวให้โอกาสการลงทุนลดลงเพราะค่าธรรมเนียม คุณสามารถใช้ FINT เพื่อรับ Cashback ค่าธรรมเนียมการซื้อกองทุนได้ถึง 20%

ใช้ซื้อ FINT Box กล่องของขวัญทายใจ

FINT Box ใช้ซื้อของรางวัลพิเศษจาก FINT ที่หาไม่ได้จากที่ไหน และของหายากอาจจะอยู่ในมือคุณ

หรือมีข้อสงสัย กดลงทะเบียนเปิดบัญชีรับ FINT

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เราจะติดต่อท่านกลับอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลการเปิดบัญชีรับ 100 FINT

 

เมื่อกดปุ่ม ยืนยันลงทะเบียน แสดงว่าคุณเข้าใจและยอมรับ ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ FINNOMENA แล้ว

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 

 1. ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนรวมโดยตรงกับ FINNOMENA และมีผู้ดูแลสังกัด FINNOMENA เท่านั้น (สิทธิ์ดังกล่าวไม่รวมถึงบัญชีที่เปิดผ่าน Nomura และ Kept รวมถึงบัญชี Corporate Solution และ FINNOMENA CSR On Tour)
 2. ลูกค้าจะได้รับ FINT เพิ่มเติมจากกิจกรรมเมื่อลงทุนในกองทุนตามรายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟินภายในระยะเวลากิจกรรมที่กำหนด โดยการซื้อกองทุนจะต้องมีการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ และมีรายชื่อกองทุนที่ลูกค้าซื้ออยู่ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ยกเว้น กองทุน UI (KFGPE-UI, ASP-LEGACY-UI, SCBGPA) ที่มีการขยายเวลาร่วมกิจกรรมถึง 18 พฤษภาคม 2566 จะมีกำหนดการใหม่เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566
 3. ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์  https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-fint-x2/  หรือกดรับสิทธิ์ในแอป FINNOMENA หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในหน้าเว็ปไซต์  หรือบนแอป FINNOMENA จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับสิทธิ์ในส่วนนี้
 4. จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. FINNOMENA จำกัดสิทธิ์การได้รับ FINT โดยจะพิจารณาจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกิจกรรมครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 6. สามารถรับสิทธิ์และร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2566 ยกเว้น กองทุน UI (KFGPE-UI, ASP-LEGACY-UI, SCBGPA) ที่สามารถรับสิทธิ์ภายใน 15 พฤษภาคม 2566 และร่วมกิจกรรมได้ถึง 18 พฤษภาคม 2566
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ FINT ส่วนแรกตามปกติหลังจากมีรายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ลูกค้าซื้ออยู่ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และจะได้รับส่วนที่เพิ่มเติมจากกิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟิน อีกครั้งภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ยกเว้น กองทุน UI (KFGPE-UI, ASP-LEGACY-UI, SCBGPA) ที่มีการขยายเวลาร่วมกิจกรรมถึง 18 พฤษภาคม 2566 จะสามารถได้รับส่วนที่เพิ่มเติมจากกิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟิน อีกครั้งภายหลังจากวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 8. รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมดับเบิ้ล FINT ดับเบิ้ลฟิน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

MEVT call

  • K-CHINA-A(A)
  • PRINCIPAL VNEQ-A
  • UGIS-N

กองทุนหุ้นต่างประเทศ

  • KKP GNP
  • KKP GNP-H 
  • MEGA10-A

กองทุน UI (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

  • DAOL-FXALPHA-UI-A 
  • DAOL-FXALPHA-UI-D 
  • KFGPE-UI 
  • ASP-LEGACY-UI 
  • KKP VGF-UI 
  • SCBGPA(A) 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 2. ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็น FINT ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด FINT เพิ่มเติมได้ที่ https://www.fint.finance/
 3. FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรร FINT ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์ก่อนการซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมเท่านั้น
 4. ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดรับ FINT ที่ได้จากกิจกรรม ผ่าน FINT Wallet ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ FINT
 5. เงื่อนไขการใช้ FINT ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 6. FINT ไม่สามารถซื้อ ขาย โอนสิทธิการรับ FINT ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นของขวัญอื่น หรือแลกเป็นเงินสด และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ FINT ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566
 7. ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ หรือทำการยุติกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ให้คำตัดสินชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สุด
 9. บริษัทถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรม รายชื่อกองทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดเพิ่มเติมนี้แล้วพร้อมยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 10. สอบถามข้อมูล และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ connect@fint.finance

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินลงทุนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ |สำหรับประเภทกองทุน UI จะเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกองทุนประเภทนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน และไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนได้ในระดับสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”