แจ้งเตือน

กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

มากกว่า 700 กองทุน จาก 19 บลจ. ทั้งประเภท SSF, RMF, Equity, Allocation, Property & REITs, Commodities, Emerging Market Bond, Global Bond Fully F/X Hedge, Global Bond, High Yield Bond

ตัวอย่างกองทุนที่ร่วมโปรโมชั่น

ONE-UGG-RA

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

TMBCOF

เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New Economy เช่นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Healthcare และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ

K-USA-A(A)

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Morgan Stanley-US Advantage Fund(กองทุน หลัก) ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ปีละครั้งเอาให้คุ้ม

จัดเต็มกับของขวัญที่คุณเลือกได้เอง

เลือกของขวัญที่คุณต้องการจาก 23 รายการ ยอดลงทุนขั้นต่ำเพียง 50,000 บาท

iPhone 12 Pro Max 128 GB

ยอดลงทุน 20,000,000 บาท

iPhone 12 mini 128 GB

ยอดลงทุน 14,000,000 บาท

10.9-inch iPad Air Wi-Fi 64GB - Space Gray

ยอดลงทุน 9,500,000 บาท

ตู้แช่ไวน์ (3.7 คิว) รุ่น SBC-P245K

ยอดลงทุน 8,000,000 บาท

ลำโพง Harman/Kardon Aura Studio 3

ยอดลงทุน 5,000,000 บาท

AirPods with Charging Case

ยอดลงทุน 3,000,000 บาท

PHILIPS หม้อทอดไร้น้ำมัน (1425 วัตต์) รุ่น HD9218/51

ยอดลงทุน 2,500,000 บาท

K-CASH 100 THB

ยอดลงทุน 50,000 บาท

และอื่นๆ อีกมากมาย

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

เลือกของขวัญ

เลือกของขวัญที่คุณต้องการจาก 23 รายการของขวัญ

ยืนยันของขวัญ

ยืนยันรายการเพื่อดูยอดเงินลงทุนรวมที่คุณต้องลงทุน

เริ่มต้นลงทุน

ลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นตามยอดเงินลงทุนที่กำหนดเพื่อรับรางวัลที่คุณเลือก โดยนับยอดเงินลงทุนรวมทั้งหมด* ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. - 25 ธ.ค. 63

รับของรางวัล

รอรับของรางวัลที่คุณเลือกจาก FINNOMENA หลังจากโปรโมชั่นจบลง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA และ ลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์ (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2563
 • ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยยอดรวมเงินลงทุน หมายถึง การซื้อกองทุน และการสับเปลี่ยนเข้ากองทุน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นับรวมยอดเงินลงทุน หากกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นมีรายการขายหรือสับเปลี่ยนออก ในระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 25 ธ.ค. 63 ทุกกรณี
  ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ลูกค้าซื้อกองทุน A ซึ่งเข้าร่วมโปรโมชั่น ถ้าลูกค้าทำการขายหรือสับเปลี่ยนกองทุน A ออกก่อนวันที่ 25 ธ.ค 63 รายการซื้อกองทุน A ดังกล่าวจะไม่นำมานับรวมยอดเงินลงทุนเพื่อคำนวณโปรโมชั่น

 

ประเภทกองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น*

 • SSF กองทุนรวมเพื่อการออม ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ดังนี้
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/ksam-ssf
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/one-ssf
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/principal-ssf
 • RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ดังนี้
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/ksam-rmf
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/one-rmf
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/principal-rmf
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ดูรายละเอียด https://finno.me/tmb-rmf

*หมายเหตุ: กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น หมายถึง ทุกกองทุนรวมที่ลูกค้าสามารถทำรายการซื้อและสับเปลี่ยนกองทุนในระบบของฟินโนมีนาได้ สำหรับโนมูระ ดูรายละเอียดที่ https://www.finnomena.com/campaign-promotion-fundlists

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น 

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดปุ่ม “เลือกของรางวัล” ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://finno.me/fsd5
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเลือกของรางวัลและ กดปุ่ม “ยืนยันของรางวัล”
  • ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องลงทุนและลงทุนตามเงื่อนไข

หมายเหตุ: 

  • ผู้รับสิทธิ์เลือกรับของรางวัล iPhone 12 series ก่อนวันที่ 14 พ.ย. 2563 ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องลงทุน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้รับสิทธิ์สามารถเลือกของรางวัลรวมกันได้ตามโปรโมชั่นที่ผู้รับสิทธิ์ได้รับ (ของรางวัลชนิดเดียวกัน สามารถใช้สิทธิ์สูงสุดได้ 5 ชิ้นต่อหนึ่งสิทธิ์ ยกเว้น Gift Card หน่วยลงทุน K-CASH สามารถใช้สิทธิ์สูงสุดได้ 10 ชิ้นต่อหนึ่งสิทธิ์)
 • สิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นจะมีอายุตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2563  และจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์มีการทำรายการสั่งซื้อกองทุนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์     
 • กรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • กรณีที่ผู้รับสิทธิ์ลงทุนไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ ทางบริษัทจะพิจารณามอบของรางวัลให้แก่ผู้รับสิทธิ์ โดยเรียงลำดับจากมูลค่าของรางวัลสูงสุดจนถึงต่ำสุดที่ผู้รับสิทธิ์เลือกไว้ โดยมูลค่าของรางวัลรวมไม่เกิน 0.2% อ้างอิงจากยอดเงินลงทุนทั้งหมดในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของผู้รับสิทธิ์
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 2563 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • ลำดับการมอบของรางวัลให้ตามลำดับของผู้รับสิทธิ์ที่ทำตามเงื่อนไขครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาในการทำคำสั่งซื้อกองทุนรวม
 • หากผู้รับสิทธิ์เลือกของรางวัลเป็น Gift Card หน่วยลงทุน K-CASH บริษัทจะทำการสั่งซื้อ K-CASH  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในแผนที่มีการลงทุนล่าสุด ให้ทันภายในวันที่ 25 ม.ค. 2564
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ทันภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564  บริษัทขอมอบเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มีมูลค่าเท่ากับของรางวัลแทน
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลอาจเป็นหน่วยลงทุน K-CASH ผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.finnomena.com/fund/K-CASH
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน I ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร I ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน I สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ABFC

,

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด