แจ้งเตือน

รับหน่วยลงทุนเพิ่มสูงสุด 100,000 บาท

ขั้นตอนการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับสิทธิ์"​

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย

โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน
ชม
นาที

ประเภทแผนกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

 • แผน GOAL ลงทุนเพื่อเป้าเก็บเงินก้อนหรือเป้าเกษียณ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และ จัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ตั้งใจสร้างวินัยการออม และทยอยลงทุนสะสมเป็นรายเดือน เงินลงทุนตั้งต้น : 20,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน GAR ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน GIF สร้างกระแสเงินสดจากเงินลงทุนระยะยาวคาดหวังเฉลี่ย 4-5% ต่อปี เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผล เงินลงทุนแนะนำ : 5,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน GCP เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราเงินเฟ้อในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงต่ำ โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 4-5 % ต่อปี เงินลงทุนแนะนำ :  3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน TOP5 พอร์ตการลงทุนความเสี่ยงสูงมาพร้อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังสูง สำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในตลาดทุน สามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูง เป็นการจัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนผ่านกองทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน BIC – Property & REITs คัดเลือก 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REITs ที่ยอดเยี่ยมที่สุด คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน BIC – Global Technology คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภทเทคโนโลยี คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 •  แผน BIC – Thai Equity Large-cap คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 •  แผน BIC – Global Healthcare คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเภท Healthcare คาดหวังความเสี่ยงและความผันผวนต่ำกว่าหุ้น แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าตราสารหนี้ เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน BIC – Asia ex. Japan คัดเลือก 3 กองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น (Asia ex-Japan) อาทิเช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และฮ่องกง โดยเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวด้วยอัตราสูงมาตลอดทศวรรษ  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน SET Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลง เหมาะกับนักลงทุนที่หาการลงทุนในตลาดขาลง หรือลงทุนในหุ้นไทยอยู่แล้วแต่อยากลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน World Immunity 3 กองทุนที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีในยามตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลง ซึ่งเหมาะสำหรับท่านที่หาโอกาสการลงทุนในตลาดขาลง หรือ ติดดอย กองทุนหุ้นต่างประเทศอยู่แล้วต้องการกองทุนที่ช่วยลดความบาดเจ็บของพอร์ตการลงทุน  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 
 • แผน Aberdeen Single Blended Portfolio พอร์ตการลงทุนจาก Aberdeen Standard Investment เน้นความเสี่ยงต่ำ เน้นใช้ตราสารหนี้ที่หลากหลายจากทั่วโลกเป็นสัดส่วนหลักสร้างความมั่งคงให้กับพอร์ต แล้วผสมตราสารทุนเข้าไปเล็กน้อยเพื่อรับผลตอบแทนในระยะยาว  เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน Krungsri The Masterpiece พอร์ตการลงทุนจาก Krungsri Asset Management ทั่วโลกตามการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบ Top Down Approach มองจากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็ก และเพิ่มความกระฉับกระเฉงโดยการใช้กลยุทธ์พอร์ตเสริม (Satellite Portfolio) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนระยะสั้น เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน Krungthai Belief Allocation พอร์ตการลงทุนจาก Krungthai Asset Management ที่ไม่เน้นการพึ่งพาโมเดลซับซ้อน แต่จะใช้การลงทุนเป็นกลยุทธ์ตาม Theme ที่มาจากวิสัยทัศน์ของนักกลยุทธ์ซึ่งแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยพื้นฐานความรู้ทางการเงิน ข้อมูลตลาด และวิธีคิดอย่างมีตรรกะในเชิงกลยุทธ์ เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • แผน TISCO Omakase Extra Fund พอร์ตการลงทุนจาก TISCO Asset Management มุ่งคาดหวัง Absolute Return 7% ต่อปี ยึดหลักผลตอบแทนต่อความเสี่ยงโดยอิงตามหลักปัจจัยพื้นฐาน, การกระจายการลงทุน และ การลงทุนอย่างมีวินัย เงินลงทุนแนะนำ : 1,000,000 บาทขึ้นไป ดูรายละเอียด
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ ค่าความเสี่ยงระดับ 4 ดูวิธีค้นหากองทุน
  • ADR-D,ASIA-B,K-AFIXED,K-GB,KT-BOND,KT-WCORP,SCBEMBOND,SCBFST,SCBGLOB

 • กองทุนรวมผสม ค่าความเสี่ยงระดับ 5 ดูวิธีค้นหากองทุน
  • 1US-OPP,ABEHB,ABFC,ABV,AEOB,ASP-FFPLUSR,ASP-FLEXPLUS,ASP-STRATEGIC,ASPGIPLUS-A,ASPGIPLUS-R,B-INCOME,I-DEVELOP,K-APB,K-FITL,K-FITM,K-FITS,K-GA,K-GEMO,K-GINCOME-A(A),K-GINCOME-A(R),K-GREAT,K-PLAN2,K-PLAN3,K-SGM,KF-CINCOME,KF-CSINCOM,KF-INCOME,KF-SINCOME,KFAINCOM-A,KFAINCOM-R,KFGOOD,KFHAPPY-A,KFMINCOM-A,KFMINCOM-R,KFSUPER,KGT5YA,KGT5YB,KT-CSBOND-A,KT-FLEX,KT-GCINCOME-A,KT-GCINCOME-R,KT-GOI-A,KT-IGF-A,KT-IGF-R,KT25/75-A,KT25/75-R,KTMEE-A,KTMEE-D,KTMUNG-A,KTMUNG-D,KTSRI-A,KTSRI-D,KTSUK-A,KTSUK-D,LHFL,LHGINCOME-A,LHGINCOME-D,LHGINCOME-R,LHGMA-A,LHGMA-D,LHGMA-R,LHIP-D,LHMSFL-A,LHMSFL-D,LHMSFL-R,LHSELECT-D,LHSMART-D,M-INCOMEAI,M-MULTI-A,M-SMART INCOME-AC,M-SMART INCOME-AR,M-VI,MFX,MGS,MIX-D1585,ONE-ACT,ONE-COMPLEX3Y1,ONE-ENHANCED2Y,ONE-GUS,ONE-HOSPITAL,ONE-NORTH10,ONE-PREMIER,ONE-STARS,ONE-ULTRA,PHATRA SG-AA,PHATRA SG-AA Extra,PHATRA SG-AA Light,PRINCIPAL EUHY,PRINCIPAL GBF,PRINCIPAL GPS-A,PRINCIPAL iBALANCED-R,PRINCIPAL SIF,RKBC,SCB2566,SCB2576,SCB2586,SCBABS,SCBAPLUS,SCBAPLUSA,SCBFINA,SCBFINR,SCBFLX,SCBGINA,SCBGINR,SCBGLOW,SCBGLOWP,SCBGPLUS,SCBGSIF,SCBGSIFR,SCBINCA,SCBINCR,SCBOPPA,SCBOPPR,SCBPLUS,SCBSMART2,SCBSMART3,SCBSMART4,SCBWINA,SCBWINR,,TBF,TGINC-A,TGINC-R,TINC-A,TISCOAGF,UEMIF-A,UEMIF-N,UGMAC,UOBSAI,UOBSHY,UOBSHY-A,UOBSMG
 • กองทุนรวมตราสารทุน ค่าความเสี่ยงระดับ 6  ดูวิธีค้นหากองทุน
  • 1AM-GEM,1AMSET50-RA,1AMSET50-RU,1VAL-D,ABAG,ABAGS,ABAPAC,ABCG,ABEG,ABGEM,ABIG,ABJO,ABSL,ABSM,ABTED,ABWOOF,ASP-ASIAN,ASP-BRIC,ASP-CHINA,ASP-DISRUPT,ASP-EVOCHINA,ASP-GAF,ASP-NGF,ASP-NKY225,ASP-ROBOT,ASP-SME,ASP-THEQ,ASP-VIET,B-ASEAN,B-ASIA,B-CHINE-EQ,B-FUTURE,BRIC,EHD,HI-DIV,I-CHIC,K-AEC,K-ART,K-ASIA,K-CCTV,K-CHINA,K-EQUITY,K-EUROPE,K-EUSAGE,K-EUSMALL,K-FITXL,K-GHEALTH,K-GINFRA,K-GLOBE,K-HIT,K-INDIA,K-JP,K-MIDSMALL,K-MVEQ,K-SELECT,K-SEMQ,K-STADE,K-STAR-A(A),K-STAR-A(R),K-STEQ,K-USA-A(A),K-USA-A(D),K-VALUE,KF-BRIC,KF-EM,KF-EUROPE,KF-GBLVAL,KF-GLS,KF-HCHINAD,KF-HEUROPE,KF-HJAPAND,KF-HJPINDX,KF-HSMUS,KF-HUSINDX,KF-INDIA,KF-JPSCAP,KF-JPSCAPD,KF-LATAM,KF-ORTFLEX,KF-SMCAPD,KF-US,KFACHINA-A,KFDYNAMIC,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,KFGROWTH-A,KFGROWTH-D,KFHASIA-A,KFSEQ,KFSEQ-D,KFTHAICG,KFTHAISM,KFTSTAR-A,KFTSTAR-D,KFVIET-A,KT-AASIA-A,KT-ASEAN-A,KT-BRAIN-A,KT-CHINA-A,KT-CLMVT-A,KT-CLMVT-D,KT-EMEQ-A,KT-EURO,KT-GMO-A,KT-HiDiv,KT-INDIA-A,KT-INDIA-D,KT-JAPAN-A,KT-JAPAN-D,KT-mai,KT-US-A,KT-WEQ,KT-WTAI-A,KTEF,KTMSEQ,LHDIGITAL-A,LHDIGITAL-D,LHDIGITAL-R,LHEM-E,LHGEQ-A,LHGEQ-D,LHGEQ-R,LHGLIFE-E,LHINDIA-E,LHJAP-E,LHROBOT-E,LHSTRATEGY-A,LHSTRATEGY-D,LHSTRATEGY-R,LHTOPPICK-A,LHTOPPICK-D,LHTOPPICK-R,M-MEGA-A,MGE,MS-AMERICAN,MS-ASIAN SM,MS-CHINA VALUE,MS-CORE EQ,MS-EE EURO,MS-EQ DIV,MS-EUROPE-A,MS-EUROPE-D,MS-INDIA-A,MS-INDIA-D,ONE+1,ONE-ALLCHINA-RA,ONE-DISC-RA,ONE-EQ,ONE-G,ONE-GECOM,ONE-GLOBALEQ,ONE-NIPPON,ONE-STOXXASEAN,ONE-UB 3,ONE-UGG-RA,ONE-VIETNAM-RA,PHATRA ACT EQ-A,PHATRA ACT EQ-D,PHATRA DIVIDEND,PHATRA G-UBOND-H,PHATRA GNP,PHATRA GNP-H,PHATRA SM CAP,PRINCIPAL APDI,PRINCIPAL CII,PRINCIPAL EUEQ,PRINCIPAL GEF-A,PRINCIPAL GEQ,PRINCIPAL GIF,PRINCIPAL GINNO-A,PRINCIPAL GSA,PRINCIPAL GSCEQ-R,PRINCIPAL iDIV-A,PRINCIPAL iDIV-D,PRINCIPAL iDIV-R,PRINCIPAL JEQ,PRINCIPAL KEQ,PRINCIPAL VNEQ-A,RKF-HI2,RKF2,RKF4,SCBAEM,SCBAEMHA,SCBBLN,SCBCE,SCBCEH,SCBCHA,SCBCHEQA,SCBDA,SCBDV,SCBEMEQ,SCBEUEQ,SCBEUSM,SCBGEQ,SCBGEQA,SCBGIF,SCBGMLA,SCBINDIA,SCBKEQTG,SCBLEQ,SCBLEQA,SCBMLTA,SCBMSE,SCBNK225,SCBNK225D,SCBPGF,SCBPMO,SCBPOPA,SCBS&P500,SCBSE,SCBSEA,SCBTEQ,SCBTHAICGA,SCBUSHYA,SCBUSSM,TCHSTARP,TEF,TEF-DIV,TGESG,THANA1,TISCOAP,TISCOBIG,TISCOCH,TISCOCID,TISCODS,TISCOEGF,TISCOEU,TISCOGEM,TISCOGIF-R,TISCOGY,TISCOHD,TISCOIN,TISCOINA-A,TISCOJP,TISCOJPA,TISCOKOR,TISCOLAF,TISCOMS,TISCONA,TISCOSA,TISCOUS,TISCOWB,TLDIVEQ-D,TLEQ,TLEQ-THAICG,TLFLEX,TLMSEQ,TSF,TSTAR-UH,TSTARP,TUSEQ-UH,UES,UFIN-A,UFIN-N,UOBSAS100,UOBSAS100D,UOBSCI-D,UOBSCI-N,UOBSDF,UOBSJSM,USDHY-A,USDHY-N,UTHAICG,UTSME,UVO,VFOCUS-D
 • กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ค่าความเสี่ยงระดับ 7 ดูวิธีค้นหากองทุน
  • ASP-EUPROP,B-INNOTECH,K-GHEALTH(UH),K-GPROP,KF-GTECH,KFGPROP-A,KFGPROP-D,KFHEALTH-A,KFHEALTH-D,KFHHCARE-A,KFHHCARE-D,KFHTECH-A,KT-AGRI,KT-ENERGY,KT-FINANCE,KT-HEALTHCARE-A,KT-JPFUND-A,KT-MINING,KT-PRECIOUS,KT-PROPERTY,M-ATECH,MS-HCARE-A,MS-HCARE-D,ONE-GLOBFIN-RD,ONE-POWER,,PRINCIPAL EPIF,SCBENERGY,SCBGHC,SCBGPROP,TBIOTECH,TGHDIGI,TGHSTARP,TISCOGC,TISTECH-A,TMB-ES-APPF,TUSFIN-A,UJRES,WE-GTECH

แผนการลงทุนยอดนิยม

ลงทุนในแผนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม ที่ได้รับการไว้วางใจจากนักลงทุนจาก FINNOMENA เป็นจำนวนมาก

ลงทุนเพื่อเป้าเก็บเงินก้อนหรือเป้าเกษียณ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีการวางเป้าหมายการลงทุน และ จัดพอร์ตตามวัตถุประสงค์ ลงทุนสะสมเป็นรายเดือน เงินลงทุนตั้งต้น : 20,000 บาทขึ้นไป

GAR

ลงทุนเพื่อสะสมมูลค่าในระยะยาว จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก ปรับพอร์ตตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี เงินลงทุนแนะนำ : 3,000,000 บาทขึ้นไป

GIF

สร้างกระแสเงินสดจากเงินลงทุนระยะยาวคาดหวังเฉลี่ย 4-5% ต่อปี เป็นการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบปันผล เงินลงทุนแนะนำ : 5,000,000 บาทขึ้นไป

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

พอร์ตกองทุนมาใหม่จาก บลจ. ชั้นนำ

FINNOMENA ได้เสริมทัพพอร์ตการลงทุนของเราด้วย 5 พอร์ตใหม่ จากทีมผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พร้อมให้คุณได้ลงทุนแล้ววันนี้

Executive Fund House Portfolio

กองทุนรวมที่น่าจับตามองประจำสัปดาห์

คัดสรรกองทุนที่ยอมเยี่ยมมาแนะนำ ค้นหากองทุนที่เหมาะกับคุณ

เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยเน้นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีนวัตกรรมและการเติบโตสูง เน้นในการเฟ้นหาหุ้นจำนวน 20 ถึง 30 ตัว โดยมีแนวคิดว่า บริษัทที่เข้าลงทุน จะต้องมาเปลี่ยนและปฏิรูปอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมได้

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมที่แนะนำจาก บลจ.

รับชมบทวิเคราะห์กองทุนที่แนะนำจาก บลจ.ชั้นนำ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด มหาชน

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย

*ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน

ค้นหากองทุนที่ยอดเยี่ยม ภายใน 5 นาที

 • ดูข้อมูลได้ทุกกองทุนในประเทศไทย
 • ตัวกรองช่วยหาข้อมูลตาม ประเภทกองทุน บลจ. ผลตอบแทน และอื่นๆ
 • เปรียบเทียบกองทุนพร้อมกันได้สูงสุดถึง 10 กองทุน
 • ดูผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) ของกองทุนรวมที่คุณสนใจด้วย 3D Diagram 

รับหน่วยลงทุนเพิ่มตามยอดลงทุน

ยอดลงทุน

50,000 - 99,999 บาท
฿ 100 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  

ยอดลงทุน

1,000,000 - 2,999,999 บาท
฿ 2,000 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  

ยอดลงทุน

10,000,000 - 29,999,999 บาท
฿ 20,000 มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม
 •  

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น 
 • ลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถลงทุนเพ่ิมเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น ผ่านบัญชีของ บล. โนมูระ พัฒนสิน ได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับ บลน. ฟินโนมีนา
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์ (ยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชี)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 63 
 • ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน ครบทุกกองทุนของแต่ละแผนการลงทุนและเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน ที่ FINNOMENA ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น เช่น แผนการลงทุน GAR ต้องลงทุนใน 60% ตราสารเงิน และ 40% การลงทุนทางเลือก เป็นต้น
 • ลูกค้าที่สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน DIY และต้องลงทุนในกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิ์รับหน่วยลงทุนเพิ่ม
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนทั้งหมดมากกว่ายอดเงินลงทุนก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น หมายเหตุ การสับเปลี่ยนจากแผนการลงทุนหนึ่งไปยังแผนการลงทุนที่ได้รับโปรโมชั่นโดยไม่ลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น

แผนการลงทุนและกองทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น แบ่งตามวัตถุประสงค์การลงทุน ท่านสามารถลงทุนได้หลายแผนการลงทุนด้วยจำนวนเงินที่ท่านต้องการลงทุน ดังนี้

 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
  • Goal
  • Private Wealth  ได้แก่  GAR, GIF, GCP, TOP 5
  • Best-in-class (BIC) ได้แก่ BIC – Global Technology, BIC – Global Healthcare, BIC – Asia ex. Japan, BIC – Thai Equity Large-Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity,
  • FUNDHOUSE PORT ได้แก่ Aberdeen Single Blended Portfolio, Krungsri The Masterpiece, Krungthai Belief Allocation, TISCO Omakase Extra Fund
  • DIY  สนใจลงทุนรายกอง หรือจัดพอร์ตด้วยตัวคุณเอง สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ ตามรายชื่อกองทุนดังต่อไป
   • กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงระดับ 4 กองทุนรวมตราสารหนี้
    • ADR-D,ASIA-B,K-AFIXED,K-GB,KT-BOND,KT-WCORP,SCBEMBOND,SCBFST,SCBGLOB
   • กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงระดับ 5 กองทุนรวมผสม
    • 1US-OPP,ABEHB,ABFC,ABV,AEOB,ASP-FFPLUSR,ASP-FLEXPLUS,ASP-STRATEGIC,ASPGIPLUS-A,ASPGIPLUS-R,B-INCOME,I-DEVELOP,K-APB,K-FITL,K-FITM,K-FITS,K-GA,K-GEMO,K-GINCOME-A(A),K-GINCOME-A(R),K-GREAT,K-PLAN2,K-PLAN3,K-SGM,KF-CINCOME,KF-CSINCOM,KF-INCOME,KF-SINCOME,KFAINCOM-A,KFAINCOM-R,KFGOOD,KFHAPPY-A,KFMINCOM-A,KFMINCOM-R,KFSUPER,KGT5YA,KGT5YB,KT-CSBOND-A,KT-FLEX,KT-GCINCOME-A,KT-GCINCOME-R,KT-GOI-A,KT-IGF-A,KT-IGF-R,KT25/75-A,KT25/75-R,KTMEE-A,KTMEE-D,KTMUNG-A,KTMUNG-D,KTSRI-A,KTSRI-D,KTSUK-A,KTSUK-D,LHFL,LHGINCOME-A,LHGINCOME-D,LHGINCOME-R,LHGMA-A,LHGMA-D,LHGMA-R,LHIP-D,LHMSFL-A,LHMSFL-D,LHMSFL-R,LHSELECT-D,LHSMART-D,M-INCOMEAI,M-MULTI-A,M-SMART INCOME-AC,M-SMART INCOME-AR,M-VI,MFX,MGS,MIX-D1585,ONE-ACT,ONE-COMPLEX3Y1,ONE-ENHANCED2Y,ONE-GUS,ONE-HOSPITAL,ONE-NORTH10,ONE-PREMIER,ONE-STARS,ONE-ULTRA,PHATRA SG-AA,PHATRA SG-AA Extra,PHATRA SG-AA Light,PRINCIPAL EUHY,PRINCIPAL GBF,PRINCIPAL GPS-A,PRINCIPAL iBALANCED-R,PRINCIPAL SIF,RKBC,SCB2566,SCB2576,SCB2586,SCBABS,SCBAPLUS,SCBAPLUSA,SCBFINA,SCBFINR,SCBFLX,SCBGINA,SCBGINR,SCBGLOW,SCBGLOWP,SCBGPLUS,SCBGSIF,SCBGSIFR,SCBINCA,SCBINCR,SCBOPPA,SCBOPPR,SCBPLUS,SCBSMART2,SCBSMART3,SCBSMART4,SCBWINA,SCBWINR,,TBF,TGINC-A,TGINC-R,TINC-A,TISCOAGF,UEMIF-A,UEMIF-N,UGMAC,UOBSAI,UOBSHY,UOBSHY-A,UOBSMG
   • กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงระดับ 6 กองทุนรวมตราสารทุน
    • 1AM-GEM,1AMSET50-RA,1AMSET50-RU,1VAL-D,ABAG,ABAGS,ABAPAC,ABCG,ABEG,ABGEM,ABIG,ABJO,ABSL,ABSM,ABTED,ABWOOF,ASP-ASIAN,ASP-BRIC,ASP-CHINA,ASP-DISRUPT,ASP-EVOCHINA,ASP-GAF,ASP-NGF,ASP-NKY225,ASP-ROBOT,ASP-SME,ASP-THEQ,ASP-VIET,B-ASEAN,B-ASIA,B-CHINE-EQ,B-FUTURE,BRIC,EHD,HI-DIV,I-CHIC,K-AEC,K-ART,K-ASIA,K-CCTV,K-CHINA,K-EQUITY,K-EUROPE,K-EUSAGE,K-EUSMALL,K-FITXL,K-GHEALTH,K-GINFRA,K-GLOBE,K-HIT,K-INDIA,K-JP,K-MIDSMALL,K-MVEQ,K-SELECT,K-SEMQ,K-STADE,K-STAR-A(A),K-STAR-A(R),K-STEQ,K-USA-A(A),K-USA-A(D),K-VALUE,KF-BRIC,KF-EM,KF-EUROPE,KF-GBLVAL,KF-GLS,KF-HCHINAD,KF-HEUROPE,KF-HJAPAND,KF-HJPINDX,KF-HSMUS,KF-HUSINDX,KF-INDIA,KF-JPSCAP,KF-JPSCAPD,KF-LATAM,KF-ORTFLEX,KF-SMCAPD,KF-US,KFACHINA-A,KFDYNAMIC,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,KFGROWTH-A,KFGROWTH-D,KFHASIA-A,KFSEQ,KFSEQ-D,KFTHAICG,KFTHAISM,KFTSTAR-A,KFTSTAR-D,KFVIET-A,KT-AASIA-A,KT-ASEAN-A,KT-BRAIN-A,KT-CHINA-A,KT-CLMVT-A,KT-CLMVT-D,KT-EMEQ-A,KT-EURO,KT-GMO-A,KT-HiDiv,KT-INDIA-A,KT-INDIA-D,KT-JAPAN-A,KT-JAPAN-D,KT-mai,KT-US-A,KT-WEQ,KT-WTAI-A,KTEF,KTMSEQ,LHDIGITAL-A,LHDIGITAL-D,LHDIGITAL-R,LHEM-E,LHGEQ-A,LHGEQ-D,LHGEQ-R,LHGLIFE-E,LHINDIA-E,LHJAP-E,LHROBOT-E,LHSTRATEGY-A,LHSTRATEGY-D,LHSTRATEGY-R,LHTOPPICK-A,LHTOPPICK-D,LHTOPPICK-R,M-MEGA-A,MGE,MS-AMERICAN,MS-ASIAN SM,MS-CHINA VALUE,MS-CORE EQ,MS-EE EURO,MS-EQ DIV,MS-EUROPE-A,MS-EUROPE-D,MS-INDIA-A,MS-INDIA-D,ONE+1,ONE-ALLCHINA-RA,ONE-DISC-RA,ONE-EQ,ONE-G,ONE-GECOM,ONE-GLOBALEQ,ONE-NIPPON,ONE-STOXXASEAN,ONE-UB 3,ONE-UGG-RA,ONE-VIETNAM-RA,PHATRA ACT EQ-A,PHATRA ACT EQ-D,PHATRA DIVIDEND,PHATRA G-UBOND-H,PHATRA GNP,PHATRA GNP-H,PHATRA SM CAP,PRINCIPAL APDI,PRINCIPAL CII,PRINCIPAL EUEQ,PRINCIPAL GEF-A,PRINCIPAL GEQ,PRINCIPAL GIF,PRINCIPAL GINNO-A,PRINCIPAL GSA,PRINCIPAL GSCEQ-R,PRINCIPAL iDIV-A,PRINCIPAL iDIV-D,PRINCIPAL iDIV-R,PRINCIPAL JEQ,PRINCIPAL KEQ,PRINCIPAL VNEQ-A,RKF-HI2,RKF2,RKF4,SCBAEM,SCBAEMHA,SCBBLN,SCBCE,SCBCEH,SCBCHA,SCBCHEQA,SCBDA,SCBDV,SCBEMEQ,SCBEUEQ,SCBEUSM,SCBGEQ,SCBGEQA,SCBGIF,SCBGMLA,SCBINDIA,SCBKEQTG,SCBLEQ,SCBLEQA,SCBMLTA,SCBMSE,SCBNK225,SCBNK225D,SCBPGF,SCBPMO,SCBPOPA,SCBS&P500,SCBSE,SCBSEA,SCBTEQ,SCBTHAICGA,SCBUSHYA,SCBUSSM,TCHSTARP,TEF,TEF-DIV,TGESG,THANA1,TISCOAP,TISCOBIG,TISCOCH,TISCOCID,TISCODS,TISCOEGF,TISCOEU,TISCOGEM,TISCOGIF-R,TISCOGY,TISCOHD,TISCOIN,TISCOINA-A,TISCOJP,TISCOJPA,TISCOKOR,TISCOLAF,TISCOMS,TISCONA,TISCOSA,TISCOUS,TISCOWB,TLDIVEQ-D,TLEQ,TLEQ-THAICG,TLFLEX,TLMSEQ,TSF,TSTAR-UH,TSTARP,TUSEQ-UH,UES,UFIN-A,UFIN-N,UOBSAS100,UOBSAS100D,UOBSCI-D,UOBSCI-N,UOBSDF,UOBSJSM,USDHY-A,USDHY-N,UTHAICG,UTSME,UVO,VFOCUS-D
   • กองทุนที่มีค่าความเสี่ยงระดับ 7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
    • ASP-EUPROP,B-INNOTECH,K-GHEALTH(UH),K-GPROP,KF-GTECH,KFGPROP-A,KFGPROP-D,KFHEALTH-A,KFHEALTH-D,KFHHCARE-A,KFHHCARE-D,KFHTECH-A,KT-AGRI,KT-ENERGY,KT-FINANCE,KT-HEALTHCARE-A,KT-JPFUND-A,KT-MINING,KT-PRECIOUS,KT-PROPERTY,M-ATECH,MS-HCARE-A,MS-HCARE-D,ONE-GLOBFIN-RD,ONE-POWER,,PRINCIPAL EPIF,SCBENERGY,SCBGHC,SCBGPROP,TBIOTECH,TGHDIGI,TGHSTARP,TISCOGC,TISTECH-A,TMB-ES-APPF,TUSFIN-A,UJRES,WE-GTECH

 •  ลูกค้าสามารถเข้าดูค่าความเสี่ยงกองทุนรวมได้ 2 ช่องทาง คือ
  • ผ่านเว็ปไซต์ www.finnomena.com/fund เลือกหัวข้อ “จัดอันดับกองทุน” และค้นหาชื่อกองทุนรวมที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบ จากนั้นกดที่ชื่อกองทุน และดูรายละเอียดที่หัวข้อ “ค่าความเสี่ยง”
  • ผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA เมนู Fund ค้นหาชื่อกองทุนรวมที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบ  จากนั้นกดที่ชื่อกองทุน เลือกหัวข้อ “ข้อมูลกองทุน” และดูรายละเอียดที่หัวข้อ “ค่าความเสี่ยง”

เงื่อนไขโปรโมชั่น  Fund Shopping Day

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดปุ่ม “ยืนยันการรับสิทธิ์” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.finnomena.com/campaign-fund-shopping2/ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • สิทธิประโยชน์ของโปรโมชั่นจะมีอายุตั้งแต่วันที่  1 – 30 มิ.ย. 63 และจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อผู้ได้รับสิทธิ์มีการทำรายการสั่งซื้อกองทุนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 100 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 – 99,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 200 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาทยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 2,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 1,000,000 – 2,999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 6,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 3,000,000 – 4,999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 10,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 5,000,000 – 9,999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 20,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 10,000,000 – 29,999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 60,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 30,000,000 – 59,999,999 บาท
  • รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 100,000 บาท ยอดรวมเงินลงทุนตั้งแต่ 60,000,000 บาทขึ้นไป
 • ในกรณีที่ยอดเงินลงทุนของผู้รับสิทธิ์เป็นเป็นเศษสตางค์ ทาง FINNOMENA ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น 999,999.99 บาท จะถือว่ามีมูลค่าเท่ากับ 999,999 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่าน เรียงลำดับตามเวลาที่ผู้รับสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ ซึ่งบริษัทจะทำการสั่งซื้อ ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.ค. 63 (จะกำหนดวันใดวันหนึ่งในภายหลัง) ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านทราบข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอีเมลของผู้รับสิทธิ์ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทในเครือฟินโนมีนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของสมนาคุณใด ๆ ตามโปรโมชั่นนี้