แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

let's have fund โปรโมชันเปิดบัญชีกองทุน

รับของรางวัลขวัญถุงสุดพิเศษ! เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA

Let’s Have Fund รับความฟันด์เต็มร้อย เพียงกดรับสิทธิ์โปรโมชั่น และเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA รับของรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาทระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 65

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับหน่วยลงทุน PCASH มูลค่า 100 บาท เพียงกดรับสิทธิ์ และเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 16 มี.ค. - 31 พ.ค. 65

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

รับสิทธิ์โปรโมชั่นที่นี่

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับสิทธิ์โปรโมชั่น"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย
จากนั้นทำการเปิดบัญชี และผูกบัญชีธนาคารอัตโนมัติให้เสร็จเรียบร้อย เพียงแค่นี้ ก็รอรับ PCASH 100 บาท ได้เลย !

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับ FINNOMENA มาก่อน หรือเป็นลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 • ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2565 เท่านั้น)
 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์ในหน้าเว็บไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-lets-have-fund เท่านั้น
 • หากลูกค้าไม่กดรับสิทธิ์ในหน้าเว็ปไซต์ https://www.finnomena.com/z-admin/campaign-lets-have-fund ถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะรับของรางวัลในส่วนนี้
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 31 พ.ค. 2565

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 

 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน PCASH จำนวนเงิน 100 บาท 
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน PCASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน PCASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/pcash
 •  FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน PCASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
 • ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีและทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 16 มี.ค. – 25 เม.ย.  ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน PCASH เพิ่มในแผนการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 พ.ค. 65 และท่านที่ทำการเปิดบัญชีและทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ระหว่างวันที่ 26  เม.ย. – 31 พ.ค. 65 จะได้รับหน่วยลงทุน PCASH เพิ่มในแผนการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 มิ.ย. 65
 • ตัวอย่างตามเงื่อนไข เช่น หากท่านทำการกดรับสิทธิ์ เปิดบัญชีและทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์วันที่ 31 มี.ค. 65 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน PCASH ภายในวันที่ 25 พ.ค. 65
 • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ  ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
 • บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน PCASH ผ่านทางแอปพลิเคชัน FINNOMENA
 • ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลรางวัลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 •  ลูกค้านิติบุคคลไม่สามารถร่วม รายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด