แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

รับหน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ FINNOMENA

เพียงเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์และกดปุ่มรับสิทธิ์ จากนั้นเริ่มเปิดบัญชีลงทุนเพื่อรับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท) ฟรี! ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. – 8 มี.ค. 64 โดยผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เรียบร้อย 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส Code (ตัวอย่างรหัส #FUND100) ในช่อง Referral Code จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแลตามด้วย รหัส Code ไม่ต้องเว้นวรรค)
ขั้นตอนที่ 2
รับรางวัล
รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท)
Previous slide
Next slide
มีเงินใช้ ไม่ใช่แค่พอใช้ โควิดนี้เราจะรอดไปด้วยกัน

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 พ.ย. 63

ขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ผ่านแอปพลิเคชัน (ไม่ต้องใช้เอกสาร)

ลืมใส่รหัส ใช่หรือไม่?

ทำตามขั้นตอนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "ลืมใส่รหัส Code"

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบสมาชิก

ขั้นตอนที่ 3

บันทึกสิทธิ์โปรโมชั่นเรียบร้อย

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิ์โปรโมชั่นจากช่องทางงานสัมมนาออนไลน์ของทาง FINNOMENA ระหว่างวันที่ 19 ก.พ. – 8   มี.ค 2564 เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุน (รวมถึงลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีแล้วแต่ยังไม่ทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) กับทาง FINNOMENA ก่อนวันที่ 19 ก.พ. 64-  ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ภายในวันที่ 8 มี.ค. 64
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้แก่ผู้รับสิทธิ์ทุกท่านที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้
  • ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชีสมบูรณ์ ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH เพิ่มในแผนการลงทุนล่าสุดภายในวันที่ 25 มี.ค. 2564 
  • บริษัทแจ้งให้ผู้รับสิทธิ์ทราบข้อมูลการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ผ่านทางแอปพลิเคชัน FINNOMENA ผู้รับสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด