แจ้งเตือน

ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven รับ M-Coupon 200 บาท ฟรี!

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนมาก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 64

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

1. เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA และทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชี

2. เลือกยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง “เคาน์เตอร์ เซอร์วิส”

นำ QR Code จากที่ได้รับไปที่ 7-Eleven พร้อมบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ (ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ เซอร์วิส)

3. ใส่ PIN ที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA

รับบาร์โค้ด M-coupon คูปองเงินสดมูลค่า 200 บาท ภายใน 7 วันผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการเปิดบัญชีลงทุน และ Notification ในแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนมาก่อน วันที่ 16 ธ.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น 
 • ในขั้นตอนการเลือกช่องทางการยืนยันตัวตน 
 1. ลูกค้าจะต้องเลือกผ่านช่องทาง “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” เท่านั้น 
 2. ลูกค้าจะต้องนำ QR Code จากที่ได้รับในแอปพลิเคชั่น FINNOMENA และไปที่ 7-Eleven พร้อมบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ (ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส) 
 3. ลูกค้าต้องกลับมาใส่ PIN ที่แอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการยืนยันตัวตน
 • ลูกค้าที่ทำครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอนในการยืนยันตัวภายใน วันที่ 31 ธ.ค. 2564 จะได้รับ Bar Code M-coupon คูปองเงินสดรวมมูลค่า 200 บาท (50 บาท 4 ใบ) ภายใน 7 วัน ผ่านทางอีเมลและ Notification ที่ใช้ในการเปิดบัญชีลงทุน
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในโปรโมชันนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการโปรโมชันอื่น ๆ สำหรับลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของแคมเปญ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า