แจ้งเตือน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่

FINNOMENA PROMOTION

หมดเขตโปรโมชั่นใน

วัน
ชม.
นาที

รับรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท เมื่อเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรก

เพียงเปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชี รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ฟรี!

ขั้นตอนที่ 1 เปิดบัญชีลงทุน
เปิดบัญชีลงทุนพร้อมใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code จากนั้นสมัครหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS ให้เรียบร้อย (ถ้ามีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแลตามด้วย #FUND100 ไม่ต้องเว้นวรรค)
ขั้นตอนที่ 2
รับรางวัล
รับของรางวัลขวัญถุง (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท)

FINNOMENA ชวนคนไทยลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม โปรโมชั่นสุดพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.  – 29 ก.พ. 63

*ผู้รับสิทธิ์จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ เรียบร้อย

เปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA

รับรางวัลขวัญถุง 100 บาท

เพียงใส่รหัส #FUND100 ใน Referral Code

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 ม.ค. - 29 ก.พ. 63

รับรางวัลขวัญถุงพร้อมกัน (หน่วยลงทุน TMBUSB มูลค่า 100 บาท) ในวันที่ 16 มี.ค. 63 ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนกับทาง FINNOMENA ก่อนวันที่ 20 ม.ค. 63
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขผู้ถือหน่วยลงทุนจาก FINNOMENA  และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ  ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 29 ก.พ. 63)
  • ผู้รับสิทธิ์จะต้องใส่รหัส #FUND100 ในช่อง Referral Code ในขั้นตอนการเปิดบัญชีเพื่อให้ครบเงื่อนไขในการรับของรางวัลตามโปรโมชั่น (หากคุณมีผู้แนะนำการลงทุนดูแลอยู่ ใส่รหัสผู้ดูแล ตามด้วย #FUND100 ไม่ต้องเว้นวรรค)
  • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน TMBUSB ให้ผู้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น โดยจะทำการวางคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน TMBUSB ในบัญชีแผนลงทุนล่าสุด ของผู้รับสิทธิ์ หลังจากผู้รับสิทธิ์ดำเนินการตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว FINNOMENA จะทำการชำระราคาค่าซื้อให้โดยเรียงลำดับตามเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จของผู้รับสิทธิ์ ในวันที่ 16 มี.ค. 63  หากวันที่ 16 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุด จะพิจารณาทำการชำระราคาค่าซื้อให้ในวันถัดไปที่เป็นวันทำการ
  • จำกัดสิทธิ์การได้รับของรางวัลขวัญถุงหน่วยลงทุน เฉพาะ 15,000 คนแรกเท่านั้น ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน โดย FINNOMENA จะพิจารณาจากเวลาที่เปิดบัญชีสำเร็จ และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นครบถ้วนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  • ของรางวัลขวัญถุง ได้แก่ หน่วยลงทุน TMBUSB โดยการอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน TMBUSB และผู้รับสิทธิได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน TMBUSB ดูข้อมูลและ Fund Fact Sheet กองทุน TMBUSB
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด