แจ้งเตือน
โปรโมชั่น KYC 7-Eleven

ยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีลงทุนกองทุนรวมที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven รับ M-Coupon 50 บาท ฟรี!

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนมาก่อนวันที่ 15 ก.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 14 ต.ค. 64

ขั้นตอนในการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

1. เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน FINNOMENA และทำตามขั้นตอนการเปิดบัญชี

2. เลือกยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง “เคาน์เตอร์ เซอร์วิส”

นำ QR Code จากที่ได้รับไปที่ 7-Eleven พร้อมบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ (ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ เซอร์วิส)

3. ใส่ PIN ที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA

รับบาร์โค้ด M-coupon คูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท ภายใน 7 วันผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการเปิดบัญชีลงทุน และ Notification ในแอปพลิเคชัน FINNOMENA

ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

 • ลูกค้าจะต้องไม่เคยเปิดบัญชีซี้อขายหน่วยลงทุนมาก่อนวันที่ 15 ก.ค. 64 จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 14 ต.ค. 64
 • ในขั้นตอนการเลือกช่องทางการยืนยันตัวตน
  1. ลูกค้าจะต้องเลือกผ่านช่องทาง “เคาน์เตอร์ เซอร์วิส” เท่านั้น
  2. ลูกค้าจะต้องนำ QR Code จากที่ได้รับในแอปพลิเคชัน FINNOMENA และไปที่ 7-Eleven พร้อมบัตรประชาชน เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์ (ได้รับใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ เซอร์วิส)
  3. ลูกค้าต้องกลับมาใส่ PIN ที่แอปพลิเคชัน FINNOMENA เพื่อสำเร็จขั้นตอนการยืนยันตัวตน
 • ลูกค้าที่ทำครบถ้วนทั้ง 3 ขั้นตอนในการยืนยันตัว ภายในวันที่ 14 ต.ค. 64 จะได้รับ บาร์โค้ด M-coupon คูปองเงินสดมูลค่า 50 บาท ภายใน 7 วันผ่านทางอีเมลที่ใช้ในการเปิดบัญชีลงทุน และ Notification ในแอปพลิเคชัน FINNOMENA
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • คูปองสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64